Nä Almedalen, jag sviker i år för litteraturens skull

I år är jag inte i Almedalen. Tiden, orken och det fortsatta arbetet med att få ihop en regional litterär nod med bas i Vimmerby står på agendan. Noterar att även Statsministern anser Vimmerby vara en viktig ort på jorden då han på onsdag besöker oss. 

Läsandet, skrivandet och det berättande ordet. En kärna i demokratin. Vimmerby har fått landstingets uppdrag att ta fram en litterär nod med fokus på hela regionen. Men jag tror siktet kan bli större och även ta ett nationellt fokus. Ty litteratur, läsande och berättande har en otroligt viktig roll i dagens samhälle. Ska vi kunna utveckla vår demokrati och inte låta de odemokratiska krafterna ta över behöver vi stärka läsandet. Jag tror att ett läsande folk är en av de viktigaste motkrafterna mot de icke demokratiska rörelser. En signal för en fungerande demokrati är en fri kultur utan censur eller en ledning som lägger sig i. Det fria ordet är där en viktig del och som vi hela tiden måste slå vakt om. Den dag det fria ordet börjar få begränsningar så är det är ett naggande av demokratin. Det är så lätt att gå med den rådande opinionen och inte tänka på vad vi landar om vi sakta bit för bit begränsar. Det kanske ser bra ut idag, men vilken opinion rådet i morgon och är det då min eller din text som är beskärd?

Ett annat hot är när vi skriver om gammal litteratur och historia. Lägger den tillrätta. Hur ska då kommande generationer lära sig av gårdagens hemskheter om det är omskriver och till och med förskönat. För även om det kan vända sig i magen när man läser viss litteratur och det är där som analysen, samtalet och utbytet ska till för att förstå. Vi kan helt enkelt kalla det folkbildning. Hur vi gemensamt lär av historiens misstag och pratar om hur vi kan göra bättre in i framtiden.

Så byggandet av en litterär nod i Vimmerby har en viktig demokratisk uppgift. Att få nuvarande och kommande generationer att läsa grubbla och utveckla. Men också att få nya att skriva ner sina tankar och berättelser. Ta tillvara alla berättelser som vi bär med oss. Idag så börjar vi skriva nutidens historia för kommande generationer så de namn lära sig av våra misstag för att ta lärdomar i det fortsatta samhällsbygget. Men vad som en litterär nod ska innehålla är inte färdigt och bestämt. Det är konferenser, forskning och utveckling. Skolan, föreningslivet och det privata. Många aktörer.

Nu är det dags för att läsa grubbla och klippa häcken…