Med bättre ordning på ekonomin kan vi satsa #val2018

Efter tre år med socialdemokraterna vid makten i Vimmerby kommun är den så kallade rälsen i idrottshallen åtgärdad. Idag ser vi hur centern försöker ta åt sig äran av ett beslut som de själva kunnat ta i decennier eftersom de suttit vid makten i Vimmerby kommun. Ty rälsen i idrottshallen är inte en ny fråga som uppkommit denna mandatperiod utan en fråga som varit känd så länge idrottshallen funnits. 

När vi socialdemokrater kom till makten i Vimmerby kommun  efter valet 2014 så var det första gången sedan kommunsammanslagningen på 70-talet. Centern har suttit vid makten samtliga år. 

När vi kom till makten hade den tidigare borgerliga majoriteten, som centern ingick i, beställt en ekonomisk undersökning av SKL (Sveriges kommuner och landsting) som pekade på att kommunens kostnader låg en bit över 50 miljoner fel, jämfört med motsvarande kommuner. Vi hade dessutom en allt för stor låneskuld som oroande Kommuninvest som är vår största lånegivare. 

Så detta innebar att den nu sittande majoriteten bestående av moderater och oss socialdemokrater behövde ta krafttag för att få ordning på ekonomin. Utan detta så hade vi inte haft några resurser kvar att driva kommunen. Efter några tuffa år så är ekonomin mycket bättre, men vi kan inte sitta sitta still utan det krävs fortfarande en ekonomisk medvetenhet och att se över gamla strukturer för att minska kostnaderna för kommunen. Detta arbete som pågår gör att vi kunnat friställa resurser både i driftbudget och i investeringsbudget så vi kan börja göra satsningar för framtiden. 

Vi socialdemokrater har som mål att vi ska passera 17 000 invånare och då behöver vi få till fler bostäder, företagstomter, förskolor och nya skolor. Kommunen måste oxå ha vara attraktiv på den fria tiden med bra kultur- och idrottsanläggningar. Det är därför som vi har beslutat om stötta nya omklädningsrum i Frödinge. Byggt klart kring Ceos. Satsningar på nya friidrottsbanor i Södra Vi och nu renoveringen av idrottshallen i Vimmerby. Vi har nu dessutom tagit första beslutet om renovering av ishallen. Det som vi måste se över för kommande period är ridhuset som har allvarliga brister som vi måste finna en lösning på. Vi vill också gå vidare med satsningar för de unga och vuxna som inte ägnar sig åt idrott. Kulturen har fått ta stryk när vi sanerat ekonomin och det är dags att vi nu gör satsningar på denna sektor under den kommande mandatperioden. Men allt vi vill göra kräver att det finns en ekonomi i balans. Utan det så kan vi inte göra något.