#val2018 ett kulturval

Jag kommer driva kulturen som en av de viktiga områdena denna valrörelse. Några korta argument. Med en fri kultur där politik som styrande har en armlängds avstånd är en kärna i en demokrati. Vi kan se hur kulturen är ett av de första som totalitära regimer begränsar

tillsammans med fri massmedia. Kulturen ska skava och få oss att tänka till. Den dagen vi begränsar det som inte alltid känns helt bekvämt så naggar vi även demokratin i kanten. 

Som ordförande i Kalmar läns musikstiftelse så ser jag vad musiken och kulturen gör med människor. Hur de växer och finner nya uttrycksmedel som de annars inte skulle ha. Kulturen är ett redskap att förklara samtiden men också få oss att kunna må bra. Vilka är vi som inte lutat sig tillbaka till ett musikstycke och låtit tankarna vandra fritt och vi får syre att gå vidare. Men kulturen och den fria pressen är också en garant för bevakningen av oss som har makten att förändra samhället. En garant för att vi inte driver i väg i en totalitär inriktning. Just därför är press och kultur ett hot mot de som vill hindra demokratin från att växa.

Jag har i ett tidigare inlägg deklarerat vad jag tycker är viktiga frågor att driva i Vimmerby kommun. Här är punkterna och ni kan läsa mer i inlägget.

 • Få till ett bättre och rättvisare bidragssystem till kommunens olika föreningar

 • 1% regeln för byggnation (Sista raden i investeringsbudgeten för ett samlat grepp kring satsningar på kultur och konstnärlig utsmyckning)

  • Direktupphandling av konst enligt det undantag som finns i LOU
 • Samverkan mellan kulturskolan och fritidsgården med sikte på sammanslagning.

  • Tanken är att få en mer öppen kulturskola där det är lättare att samverka med fler aktörer och på det sättet få ut mer verksamhet utifrån befintliga resurser. 
  • Ta kontakt med länsmusiken för att se om samverkan kring de klassiska orkesterinstrumenten är möjlig. 
  • Kulturskolan ska aktivt finnas runt på alla kommunens skolor i samverkan med föreningar och studieförbund
 • Mer estetiskt på kommunens skolor.

 • En teater/drama utbildning på Vimmerby folkhögskola. 

 • Översyn av bidragen till studieförbunden 

 • Återinföra kommunala konstköp

 • Bygga upp en litteraturnod i samverkan med Näs, Landstinget och studieförbund mfl

  • 1:a boken till alla barn (Västragötalandsmodellen)

  • Fristad för författare med inriktning på barn och ungdoms litteratur.

  • Få ALMA-prisutdelningen till Vimmerby. 

   • Göra mer i väntan på utdelningen.