Tilliten öppnar dörrar för utveckling

En av det svenska samhällets viktigare delar är tilliten. Tilliten till systemet, tilliten till staten, region och kommun. Men också tilliten mellan medborgarna. Vi har genom åren haft en mycket hög tillit gentemot omvärlden och det är en av de delar som gjort landet framgångsrikt på flera plan. Men sakta så naggas tilliten i kanten.

Ordet statsindividualism har myntats av Lars Trägårdh och Henrik Berggren i boken ”Är svensken människa”. Hur vi byggt ett samhälle där varje individ är fri på det sättet att man inte är i en beroendeställning av familjen eller en grupp. Staten går in och ansvarar för den enskildes möjligheter att välja gruppering utifrån egen vilja och inte ett ekonomiskt behov. Vi gifter oss av kärlek och inte beroende på det sociala skyddsnätet som är vanligt i många andra länder. Men det finns krafter som vill se en förändring av detta och särskilt göra kvinnan beroende av mannen, igen. Det är samma grupper som förfasar sig över invandrarnas klankulturer. Men Sverige var en klankultur där vi var beroende av klanen, gruppen, familjen för att klara livet. Men med socialpolitiken har vi nu gjort oss fria att kunna göra egna livsval utan vara beroende av familjens ekonomiska bistånd. 

Men samtidigt som vi ser hur det sociala skyddsnätet sakta har nedmonterats så är den egna friheten under attack. Flera partier ute på högerkanten vill se sambeskattning och genast så låser man kvinnan till mannen igen. Det finns en konservativ samsyn mellan Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna som inte sägs, men bottnar i att kvinnans plats är hemmet. Sambeskattning, vårdnadsbidrag mm är politik som just ser till att vidmakthålla de gamla könsmönstren. 

Sverige behöver inte en konservativ regeringen med understöd av Sverigedemokraterna. Det skulle vara förödande för utvecklingen och leda oss tillbaka till en position som vi lämnat. Sverige behöver en fortsatt socialdemokratisk ledd regering gärna där Centern och Liberalerna ingår. Blir vi bara ense om att arbetsrätten är en fråga för arbetsmarknadens parter så kan det bli bra. Vi kan se ute i landet och som gott exempel region Kalmar län hur bra ett samstyre mellan de tre partierna kan fungera. 

Men där jag började så behövs en politik som åter bygger tillit. Tilliten som är en grundsten för vår utveckling.