Kulturens ekosystem

Ordet som är gällande på Folk och kultur är kulturens ekosystem. Ett ord som visar på hur viktig kulturen är över hela samhällsfältet. Under en debatt så påpekas det att det är endast Sverigedemokraterna som har förstått detta och använder det, medan andra partier står i stupröret och diskuteras politiken och inte ser hur det spänner över hela samhället. 

Som aktiv kulturpolitiken så måste jag ta till mig kritiken. Vi måste på ett tydligare sätt beskriva hur kulturen är viktig för sig själv, men också för andra verksamheter i samhället. Det viktiga att få fram är kulturens effekter inte är mätbara. En medborgare som tagit del av kulturen och växt som individ eller fått nya värden på hur världen ser ut går inte att mäta, men gagnar samhället stort. För varje gång det ska mätas så blir det också ett styrande av kulturens inriktningar. Det gäller även frågan kring finansiering av kulturen som med riktade eller projektmedel blir styrande av konstens innehåll. Historien visar tydligt att detta inte är utvecklande för samhället eller demokratin. 

Samtidigt så har vi tappat samtalet om de existentiella värdena i samhället. Än otroligt viktigt del i den digitalisering och automatisering som vi ser på områden efter områden. Vi behöver diskussionen om var de mänskliga finns och hur etiken och moralen förändras utifrån globaliseringen och digitaliseringen. Det handlar om att förnya samhällskontrakt och där också inrymma de mjuka värden som ett samhälle bygger på. Kultursektorn skulle kunna vara en motor i detta, men är idag allt för fast i detaljer och missar att lyfta blicken och samtalet till de existentiella frågorna.