Kulturen och kreativa näringar är en viktig del av Kalmar läns utveckling!

1228 musiker har fått en lön/ersättning från länsmusiken under 2018. Vi har själva haft 4 musiker anställda och resten är frilans som genom anställning eller eget företag fått ersättning från Länsmusiken. Det visar på hur viktiga de regionala kulturinstitutionerna är för det fria kulturlivet. Det finns inget motsatsförhållande som en del vill blåsa upp mellan kulturens institutioner och det fria kulturlivet. Utan frilans så skulle inga institutioner klara sina uppdrag och frilansarna skulle inte ha en arena för sitt utövande utan institutionernas arrangemang och scener.

Länsmusiken är en otroligt viktig aktör för att erbjuda länsborna ett brett musikutbud och också vara en medspelare för att fler ska kunna arbeta med musiken. Vi vet att de kulturella och kreativa näringarna (KKN) är starkt växande och en stor del av landets exportframgångar. Så satsningar på kulturen är inte bara viktiga för kulturens egenvärde utan är en tillväxtfaktor för en region. Kalmar län är ett län med en stark besöksnäring med många nationella- och internationella besöksmål. Alla har sin bäring kring kulturen eller vårt kulturarv. Kring detta bygger de kreativa näringarna verksamheter som ger arbetstillfällen och sätter länet på kartan än kraftigare.

Det som de offentliga behöver bli bättre på att stödja dessa verksamheter som många gånger inte finns med i den fyrkantiga mallen som vi i vanliga fall bedömer verksamheter efter. Ett exempel är Talent Coach som vi bedriver i Länsmusiken. Det handlar om att ge unga duktiga musiker verktygen att kunna försörja sig som musiker och inte bli lurad i en tuff musikbransch som ser kortsiktiga vinster som de viktigaste och inte individens egen utveckling. Vidare så är det viktigt att visa på att det går att bli framgångsrik utan att behöva lämna Kalmar län. I dagsläget är det mellan 10-15 unga som genom länsmusikens, Talent Coach kan försörja sig på musiken och kan vara marknadsförare av bygden. Men det är ett fåtal kommuner i länet som ser den möjlighet som detta ger.

Kulturen har fortfarande svårt att ta sig fram och visa på sitt egenvärde och den nytta som det är för samhället. Kulturens aktörer måste också slänga den offerkappa som man så ofta har på sig när man möter omvärlden. Sätt istället på segrarens mantel och visa på de vinster som vi står för.