Att styra en kommun/Vimmerby

Att styra en kommun innebär i korthet att politiken säger vad som man vill ha gjort, tilldelar resurser och tjänstepersonerna utför. Hur det görs är inte politikens roll att bestämma. Utan det ligger i deras profession att klara uppdragen. Politiken ska inte ner på hur-nivå. Men däremot är […]

Skattehöjning…

Som socialdemokrat tycker jag om att betala skatt. Ett det bästa sättet att finansiera våra gemensamma åtagandena. Som socialdemokrat ser jag inte som något självändamål att ta ut så hög skatt som möjligt. Än sämre tycker jag om att höja den regionala/landsting- eller kommunalskatten då den slår lika […]