Skattehöjning…

Som socialdemokrat tycker jag om att betala skatt. Ett det bästa sättet att finansiera våra gemensamma åtagandena. Som socialdemokrat ser jag inte som något självändamål att ta ut så hög skatt som möjligt. Än sämre tycker jag om att höja den regionala/landsting- eller kommunalskatten då den slår lika hårdare mot svaga grupper. Därför är den statliga progressiva skatten bra som man tar utifrån bärkraft och fördelar utifrån behov. Så när vi på riksplanet tvingas ta bort värnskatten, då det inte finns en riksdagsmajoritet för att behålla den så stängs dörrar för den solidariska finansieringen av välfärden. Därför ser jag nu ingen annan möjlighet än att höja regionskatten för att klara sjukvårdens utmaningar. 

Region Kalmar län är en välskött region. Ser man på sjukvården så har vi en av de bästa sjukvården i landet och till den lägsta kostnaden. Så tro att generella besparingar ska klara av att mäta framtidens utmaningar är naivt. Under den kommande perioden kommer de äldre över åttio att öka med 49 procent. 

Kalmar Län har idag en av landets lägsta region/landstingsskatter. Trots att vi är uttalat låglönelän och med en av de äldsta befolkningen. Vi är humlan som flyger. 

Så för att klara de framtida utmaningarna väljer nu vi socialdemokrater tillsammans med våra majoritetsvänner, Centern och Liberalerna, att gå fram med en intäktsökning på 49 öre vilket ger regionen ca 250 miljoner för att klara främst sjukvården. Det är inget lätt beslut. Som socialdemokrat har jag Gustav Möllers citat ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket” med mig och när vi nu står med en framgångsrik sjukvård till landets lägsta kostnad så accepterar jag att vi måste ta ut en högre skattesats.

Men samtidigt så lägger vi ett förslag om ett generellt 1 procents besparing och att en översyn av administrationen ska ske. Signalen till verksamheterna är tydlig ett fortsatt gnetande är viktigt. Samtidigt så kommer den framgångsrika arbetet med ”Små steg varje dag” fortsätta som innebär att vi inte tror på stora strukturförändringar generellt. Det vardagliga förbättringsarbetet ute på arbetsplatserna är viktigt och vi vill ha ett tillitsskapande ledarskap framför ett peka med hela handen. Med det har vi byggt en sjukvård som rankas högst i landet av patienterna. 

Ska bli intressant att se hur oppositionen agerar i frågan. Ser vi på förslagen som Moderaterna och Kristdemokraterna har presenterat och yrkat på så skulle de behöva gå fram med en bra betydligt högre skattehöjning men misstänker att de kommer skrika i högan sky över det oansvariga och sedan med bestämdhet säga att de har lösningar om man bara ändrar på budgetuppföljning och när på året vi antar budgeten… Noterar att devisen ”vända på alla stenar” ska finna 250 miljoner. Vill seriöst se listan som moderaterna bör komma med på åtgärder i nivån 250 miljoner. De pratar om hyrpersonal och självklart vill vi alla minska beroendet, men det löser inte de ekonomiska utmaningarna utan mer de kvalitativa med kontinuiteten för de individer som ofta besöker vården. Samtidigt så har de varit emot verksamhetsförändringar som ordnar kvalitén och ser till att kostnaderna inte fortsätter öka. Ett rent populistiskt agerande, om ni frågar mig. 

Så det är inte roligt att annonsera skattehöjningar men vill vi fortsätta ge invånarna i Kalmar Län en sjukvård av världsklass ser jag idag ingen annan utväg. Vi vet generellt att svenska folket tycker att skatt är en bra modell att finansiera välfärden.