Hur lång är armen i kulturpolitiken?

I kulturpolitiken pratar man ofta om en armlängds avstånd. Ett uttryck som kom fram i England efter 2:a världskriget när man såg hur nazisterna i Tyskland nyttjat kulturen för att få igenom sin politik. Vi kan se hur SD nu alltmer närmar sig gränsen för vad man kan […]