Kultur är demokratins diagnossättare och medicin i ett.

Nästa vecka är det åter dags för Folk och Kultur. Ett arrangemang för att lyfta kulturen och då främst den regionala då grundarna är de regionala teatrarna, musiken och museerna. I ett samhälle som i vissa delar håller på att spricka är kulturen en viktig del. Vi kan genom kulturens olika utryck få en temperaturmätare på hur samhället mår. Men kulturen är också behandling och medicin som kan läcka sprickor.

Genom kulturen kan man få en ökad förståelse för de skillnader som finns mellan människor, oavsett vilken bakgrund, religion, kultur eller klasstillhörighet som de har med sig. Med ökad förståelse och kunskap så blir det lättare att integrera och acceptera våra skillnader. För jag tror att skillnader är bra för ett samhälle och är en viktig del i utvecklingen. Jag är rädd för likställighet då det är i olikheter som nya idéer kan mötas och frodas och med det samhället utvecklas. Men det handlar om att ge varandra respekt för sina tankar och det demokratiska samtalet.

Vi kan se hur det nu finns kommuner som vill begränsa den fria konstens uttryck och med det få till en likställighet. En konst som inte skaver. För mig är det just en av konstens och kulturens viktiga delar att skava och beröra. Ibland gillar vi det vi ser och hör och ibland så väljer en ovilja fram. Båda delarna är lika viktiga för en demokrati. Att kulturen berör väcker känslor som sedan omvandlas i tankar. Tankar som i sin tur kan ge en ökad förståelse och insikt. Som i sin tur leder till utveckling av det demokratiska samhället.

Så kulturen ger oss diagnosen av samhället och samtidigt en medicin för utveckling av det demokratiska samhället. Så hoppas många tar sig till Eskilstuna nästa vecka för att ta del av kulturens kraft.