Vi lokala och regionala beslutsfattare måste följa myndigheter för annars blir det kaos!

Opinionsbildare får tycka vad de vill. Forskare får vara oense och bryta ideer. Men beslutsfattare, som bland annat jag själv, måste bara lyssna på ansvariga myndigheterna och beprövad vetenskaps rekommendationer och utifrån det fatta vederbörliga beslut under en krissituation.  Jag känner en oro att politiken allt för ofta […]