Patientperspektiv- patientens perspektiv

Det är viktigt att vården ser skillnad på patientperspektiv och patientens perspektiv. Det är där som patientnämnden gör skillnad. För vi får ta del av patienternas perspektiv på vården. Många gånger så...