Kultur, föreningsliv och folkbildning är hörnstenar i samhällsbygget.

Ge mer till alla hör man ropen skalla. Men mest från borgerliga partier i opposition. Kunde läsa att SD var ute i Baromtern på samma tema. Men politik i kris handlar om den ädla konsten att gasa och bromsa på precis rätt ställe och i rätt tid, med rätt insatser.

Regeringen, regioner och kommuner har ett hårt tryck att klara pandemin, ekonomin, företagen, föreningslivet och kulturen. Kan erkänna att jag känner lite extra för de två sista. Föreningslivet och kulturen är otroligt viktiga bärare av samhället. Visst så är det företagen med jobben som gör det ekonomiskt möjligt att ha både föreningar och kultur och får stöd. Men grunden i ett samhälle är vilken kultur vi har och hur civilsamhället kan organisera sig. Vi såg det under flyktingkrisen 2015 hur föreningslivet och kulturen tillsammans med folkbildningen spelade en helt klart avgörande roll för att samhället skulle klara sig igenom. Vi ser även nu hur dessa tre områden är och kommer vara otroligt viktiga aktörer.

Idag så så är det kultur- och fritidsutskott i Vimmerby kommun. jag kommer då lyfta att vi måste ta fram konkreta åtgärder mot vårt föreningsliv. Till företagen gick det snabbt. Men nu måste vi också sätta av resurser för våra föreningar. Vi har många föreningar som har sina intäkter vår och sommar på massa arrangemang för både kommuninvånare och besökare som nu måste blåsas av. Intäkter som i de flesta fall går till verksamhet för barn och unga. Det är otroligt viktigt att det får fortgå. Jag hoppas snabbt kunna återkomma med vad vi konkret kan göra från kommunens sida.

Länsmusiken ställer inte heller in utan om till att nå ut digitalt i dessa tider. Ovan ett smakprov från Camerata Nordica tillsammans med Itamar Zorman.Till sist så kommer Länsmusiken med sin kammarorkester, Camerata Nordica, anställa fasta heltidsmusiker. Vi vågar satsa i denna besvärliga tid. En satsning som möjliggör att flera i Kalmar Län kan få ta del av musikens kraft och styrka.