Satsa på kultur- och föreningslivet i Corona-tider

I dessa tider så har både kultur- och föreningslivet det tufft. Det är dags att Vimmerby kommun lägger ett stödpaket som ger framtidstro. Med satsningar på kulturen och föreningar så når vi flera positiva effekter. Vi samlar oss kring krisen. Vi ger hopp om en morgondag och vi kan stödja det lokala näringslivet med rätt kloka beslut. När det gällde näringslivet så togs beslut om stödinsatser utan att man ens visste prislappen och innan det statliga stödet var känt. Må man våga gentemot kultur- och föreningslivet också. En ack så viktig satsning som kommer betala sig i framtiden.

Några tankar vad man kan göra. 

  • Generellt se till att föreningar som gör stora förluster beroende på inställda arrangemang får stöd att klara av att bibehålla verksamhet och ledare för detta. Vi vet att det skiljer mellan föreningar. Allt mellan miljoner till tusenlappar. Men beroende på föreningens förutsättningar kan det vara lika olyckligt för den kommande verksamheten. Vi vet också att en del föreningar drivs som ekonomiska föreningar och det måste vi finna lösningar för att hjälpa även denna form. 
  • Vi vet att många föreningar står inför behov av investeringar för att kunna fortsätta sin verksamhet eller utveckla nya former. Satsa på investeringsbidrag som många gånger kan växlas upp med statliga pengar. Villkora med att nyttja lokala företagare så långt det är möjligt.
  • Satsa på studieförbunden så de kan hjälpa till med den digitala omställning som vi står inför. Se till att de har möjlighet att de som finns i kulturverksamheten kan få möjlighet att uppträda både utanför äldreboenden och digitalt så vi inte tappar dessa. 
  • Samla länets kulturinstitutioner för att se hur kommunen tillsammans med dem kan verka för att kulturarbetarna kan fortsätta försörja sig och hur vi kan ge unga och gamla mer kultur. 
  • Påtala för staten och riksidrottsförbundet om hur det ser ut för föreningslivet i en mindre landsortskommun och att det behövs statligt stöd för att föreningslivet inte ska gå under, vilket främst skulle drabba våra unga. 
  • Detta är några punkter och det finns säkert fler bland förtroendevalda och våra tjänsteman, samt alla aktiva ute i kultur- och föreningslivet

Åter så var kreativiteten stor och beslutsamheten snabb när det gällde det traditionella näringslivet. Men när det gäller föreningslivet verkar det vara vänta och se som gäller. Föreningslivet måste få besked om vad kommunen vill och kan göra så de kan planera sin verksamhet. Jag har lyft frågan i politiken men svaret från den sittande majoriteten är just vänta och se och utreda mera och mera… 

Vi vet att för att utveckla en kommun och få oss samman är det genom kultur- och föreningslivet som det sker på det bästa sättet. Att ta fördel av detta i svåra tider gör att vi står bättre rustade när vi går mot bättre tider. Med dessa satsningar förstärker vi kommunen som en attraktiv plats att leva och verka på.