Inte förstatligande utan annan ideologi är lösningen

Vem vinner på ett förstatligande? Och är inte det mesta under statlig kontroll redan idag? Åter när man ser brister så kommer frågan om att byta ansvar. Från kommuner och regioner till staten. Som boende i en mindre kommun i Småland så har förstatligande av myndigheter inte varit […]

Vaccinmotståndarna lever tack vare oss som vaccinerar oss

Det är tack vara oss som vaccinmotståndarna kan få luft att framföra sina åsikter. Hade inte vi vaccinerat oss så hade det inte funnits en flockimmunitet mot många sjukdomar. Så jag kommer självklart att göra mitt för att dessa individer ska få fortsätta skrika ut sina åsikter genom […]

Dimridåer i Coronans sken

Noterar att man på den borgerliga sidan inte har koll på hur landet styrs eller så är man bara dum?… Det handlar om ansvaret för sjukvården och omsorgen av våra äldre. Enligt lag som stiftas av riksdagen är det regioner och kommuner som har ansvaret. Regeringen kan be […]