Delade valdagar, inget att trumpna om

Läste idag i DN om USA och att det var val varje år till de olika beslutsplatserna både centralt och regionalt. I artikeln uttalade sig en demokrat om att det gjorde att man hela tiden hade konflikter. Landet fick aldrig vila, Tänkte på det och den diskussion som med jämna mellanrum återkommer i  den svenska debatten om skilda valdagar mellan kommun/region och riksdag. Kan det vara så att med en gemensam valdag vart fjärde år lugnar det ner konfliktytorna och ger arbetsro? Vi behöver inte hetsa mot varandra och söka konfliktytor som ska tydliggöra för väljarna hur olika vi är…

Jag landar nog på att inte dela på valdagarna. Vet inte om det gynnar demokratin och de arbete som måste ske. Ibland kan man till och med tycka att val vart fjärde år är för kort för att hinna göra avtryck. Reformer i  en demokrati tar tid att få till. Blir det maktskiften varje val så blir det hattigt. Men samtidigt så får väljarna mindre och säga till om om vi förlänger mandatperioderna, men samtidigt kanske det finns bättre resultat att ta ställning till. 

En frågeställning är om man har val för att döma de som styrt eller för löften om en ljusare framtid… Sanningen ligger nog i betraktarens, eller väljarens ögon. En del röstar bort en sittande majoritet och en del röstar för löften om mer till alla. 

Demokratin mår bra av arbetsro. Men politiken har ett ansvar för att samtalet med medborgarna även pågår de år som det inte är val. Många politiker gömmer sig mellan valen och det är inte bra. Dels så minskar det på sikt förtroendet för folkvalda samt att man som vald missar örat mot marken för att höra vad som sker. Dialogen med väljarna är alltid A och O för hur ett samhälle ska utvecklas. Vi politiker måste bli bättre på att förklara de komplexa svårigheter och med det lösningar som är. Vissa, läs Sverigedemokraterna, skyller alla problem på invandringen. Även med ett totalstopp skulle inte få våra problem att lösas. Varken vården, skolan eller omsorgen. Visst finns det att göra i migrationspolitiken.

Så behåll valdagen vart fjärde år. Dela inte på val till de olika instanserna. Bli bättre på att tydliggöra hur de olika nivåerna hänger samman och beroendet av en gemensam politik hänger samman. Man kan inte driva socialdemokratisk politik i Vimmerby med en moderat regering. Lika lite som en socialdemokratiska regerings löften går att genomföra om landets kommuner och regioner styrs av de borgerliga. Samt den lilla enkla passusen att det blir enklare med tydliga majoriteter på de olika nivåerna…