Att våga ha en politik…

Igår på kommunstyrelsen skulle vi ta anvisningar till förvaltningarna inför budgeten. Ekonomichefen la fram de ekonomiska anvisningarna och vi från socialdemokraterna våra yrkanden, i form av ett antal utredningsuppdrag (dessa redovisas nedan). Men från majoriteten så kom det inte någonting. På en direkt fråga när de skulle presentera sina politiska frågor, viljeinriktningar så blev det tyst. Det blir allt mer uppenbart att den sittande majoriteten (Centerpartiet, kristdemokraterna och moderaterna) inte har satt sig i majoritet för att driva en gemensam politisk linje utan enbart för att administrera kommunen och tvinga tjänstemännen driva utvecklingen. 

Politik är att vilja sa Olof Palme. Det var därför som jag blev politiker. Att det blev socialdemokratin  var inte så märkligt då jag växte upp i ett arbetarehem söder om Stockholm, där värderingarna var tydliga. Steget till SSU blev ett naturligt steg och sedan har den politiska resan fortsatt. Idag har jag möjlighet att syssla med politik på heltid i en massa olika uppdrag som jag fått förtroendet för. 

Det är nog därför som jag känner en sådan stor frustation när de som idag har majoriteten i Vimmerby inte har någon politik. Förra året fanns inga specifika satsningar. Nu kanske de lyfter frågan om läslyftet. Att man tidigt i skolan ska lära sig läsa. Men det var pengar från den socialdemokratiskt ledda regeringen som stod för den satsningen. Visst pekade de ut att Campus (högskolecentrum) skulle få mer pengar, men till vad sa de inte… 

Nu kommer budgeten upp för beslut i kommunstyrelsen i maj. Sedan ska den tas i kommunfullmäktige i juni. Medskicken till förvaltningarna vad de ska fokusera på är tight. Bilden är åter att det inte kommer komma några färdriktningar och de satsningar som görs bygger på riktade statsbidrag från den socialdemokratiskt ledda regeringen… 

Uppdrag från Socialdemokraterna 

Vi socialdemokrater lägger idag ett antal utredningsuppdrag som ska vara grund för vårt kommande budgetarbete. Vi behöver titta på ett antal frågeställningar inför att budgetramarna ska fastställas. Kommunen har allt för länge jobbat i stuprör där majoriteten fördelat resurser utan att skicka med någon tanke om vad pengarna ska användas till eller om satsningen kan få någon mer effekt än större ram. Det vill vi förändra. Vi behöver ha överblick och en tydlig tanke med de olika fördelningar som vi gör. Vi ska inte springa snabbare, utan gå rätt. Vi kommer som vi gjort de senaste åren återkomma under våren med vårt samlade budgetdokument där vi även hoppas på svar utifrån nedan angivna utredningsuppdrag. 

Utredningsuppdrag 

  • Ta fram en plan för att avskaffa delade turer, samt skapa bättre helgscheman tillsammans med de fackliga organisationerna 
  • Undersöka hur ett införande av 80-90-100 skulle se ut (Jobba 80%- Lön 90% och pensionsavsättning 100%) • Ta fram en strategi för att alla ska klara skolan 
  • Se över vilka platser som kan vara lämpliga för aktivitetsparker 
  • Hur kan kulturskolan nå nya grupper och hur kan man bredda utbudet på kulturskolan och vilka aktörer kan man utveckla samarbetet med både inom kommunen och externt 
  • Ta fram en förvaltningsövergripande strategi för ungas hälsa 
  • Hur kan Agenda 2030 utifrån aspekterna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet finnas med i framtagandet av ny översiktsplan 

Här kan man läsa om våra förslag som vi la i höstas i budgetarbetet.