När regeringen inte klarar uppdraget, är det i det lilla…

…som den nya världen skapas. Ja nÃ¥tt Ã¥t det hÃ¥llet är det som gäller om vi ska fÃ¥ till en förändring. Signalerna är tydliga att med Miljöpartiet i regeringen kan inte socialdemokraterna driva den linje som anses vara nödvändigt för att komma tillrätta med de problem som vi har i samhället. Miljöpartiet bygger sin dagspolitik pÃ¥ drömmar, medan socialdemokraterna har sett verkligheten och utifrÃ¥n sin ideologi bygger en pragmatisk politik som funkar. TvÃ¥ delar som inte kan mötas utan att det uppstÃ¥r skavsÃ¥r. SÃ¥ med den sittande regerings konstellation är det upp till socialdemokratiska ledda kommuner och landsting att finna lösningarna pÃ¥ dagens problem. Men samtidigt sÃ¥ infinner sig en sakta undran om dagens socialdemokratiska parti orkar ta sig tillbaka till tiden dÃ¥ kampen om ett jämlikt samhälle var överst pÃ¥ agendan?

Vi ser det redan idag i integrationspolitiken hur kommunen och landsting tar över statens uppgifter och söker lösningar för de personer som vistas innanför kommungränsen. Den statliga arbetsförmedlingen lägger ner sina kontor och skickar tillbaka pengar till riksdagen utan att få nått gjort. Kommuner bygger upp arbetsmarknadsenheter med uppgift att få folk i arbete. Civilsamhället skapar projekt för att hjälpa nyanlända in i samhället medan Migrationsverket skickar ut flyktingar och ensamkommande till kommuner utan att se om det finns förutsättningar till ett fungerande mottagande. Ofta kommuner som lider av hög arbetslöshet som späs på med nyanlända som står långt från arbetsmarknaden.

Det kanske ska vara så, men då måste också staten skjuta till resurser så att kommuner och det civila samhället kan klara utmaningarna. Att viljan finns behöver man inte tveka på och att det också finns vinster över tid att göra på dessa nya grupper är inget snack om saken, men det tar tid. I vissa fall mycket lång tid. Tid som kostar när kommuner redan har kraftiga sparbeting som drabbar välfärdens sektorerna med neddragningar/nedläggningar av vårdcentraler, skolor och äldreboenden. Fram växer en mylla som främlingsfientligheten kan frodas i. Staten måste agera. Staten måste signalera vad som gäller. Är de det lilla samhället som ska ta hand om de stora utmaningarna se till då att resurserna hamnar där och att också ansvaret och verktygen fås fullt ut.

Någonstans så växer bilden fram om en stat som inte kan fatta beslut. Processen leder till det lokala, regionen och sedan de transnationella. Sakta så växer en bild där regeringen mer och mer kommer fungera som ett rundningsmärke på den politiska kartan. Kan det vara så förhoppningsfullt att det lokala ansvaret också kan leda till ett ökat engagemang från medborgarna att lyfta de problem som de upplever omkring sig då de vet att regeringen inte kommer göra ett smack för att ta dem ur en besvärlig situation? Vi ser hur samhälls- och idrottsföreningar på många orter är det avgörande för att inte orten ska dö ut, utan till och med vända på skutan. Hur lokala entreprenörer som brinner för sin hembygd kan finna vägar till försörjning där andra inte såg en chans.

Det är ett delat som land som vi ser. Ett land som allt mer bygger pÃ¥ om det finns lokala förmÃ¥gor som kan lyfta ”byn” än en generell politik för hela landet ska leva och att medborgarna ska kunna se en jämlik fördelning. Ett samhälle med klyftor som växer mellan stad och land, mellan rika och fattiga, mellan de med utbildning och de utan, mellan svenskar och nyanlända. Med andra ord allt de som socialdemokraterna startade som en motkraft emot. Det är dags för nystart och frÃ¥gan är om partiet klarar det eller om det behövs ett nytt parti som driver de socialdemokratiska grundvärderingarna?

Media och annat Intressant: Göran Greider på samma tema.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Om Peter Högberg 3515 artiklar
Socialdemokratisk opinionsbildare som inte alltid är korrekt, om ni frågar runt, men alltid Hammarbyare!

2 kommentarer

  1. ”och att det ocksÃ¥ finns vinster över tid att göra pÃ¥ dessa nya grupper är inget snack om saken”

    Om man frågar drömmande Vänsterpartister eller korkade miljöpartister så håller dom nog med om det.

    Men frÃ¥ga t.ex. Tino Sanandaji, som är ekonom om det där stämmer….

    I övrigt håller jag med dig.

  2. (s) pragmatism var imponerande under i huvudsak första hälften av 1900-talet. Har därefter kommit att successivt reduceras. I stället har olika mer eller mindre flummiga ”ismer” fÃ¥tt företräde och därmed urholkat/försvagat den pragmatiska hÃ¥llningen.

Kommentering är avstängd.