Klokt med mindre platser på sjukhusen

Vi kommer inte att tumma på patientsäkerhet, tillgänglighet och medicinsk kvalitet.

Gårdagens beslut på landstingsstyrelsen var ett verklighetsanpassad beslut där majoriteten ställde sig bakom professionens bedömningar om hur man kan fram till årsskiftet kan minska ner på antalet platser på länets tre sjukhus.

2016-10-05-08-34-50-am
Ni kan se hela bildspelet via denna länk

Grunden är att vi har en beläggning på ca 80 procent. Det vill säga att en femtedel av sjukhussängarna står tomma men att det ska finnas personal till dessa. Med en minskning kommer det fortfarande finnas en överkapacitet av sängar men vi kommer inte vara beroende av dyra hyrbolag i samma utsträckning och vi kan organisera personalen så att de kan finnas på de platser på sjukhusen där det är körigt. Den frågan som man bör ställa sig är egentligen varför ett beslut om att minska platser inte varit uppe för diskussion tidigare då det enligt  tydlig statistik inte finns överbeläggningar. Ledningen för hälso- och sjukvårsförvaltningen har varit i kontakt med kommunerna och bett dem om att signalera om de märker ett ökat tryck utifrån beslutet att minska antalet platser. På landstingsstyrelsen visade det också att man inte ökat utskrivningarna inför helger som varit en fråga som synts i media. Det har alltid skrivits ut patienter inför helger och ingen skillnad kan märkas.

De har den senare tiden kommit ett antal rapporter som pekar på att vi måste minska tron på sjukhusen och istället se satsningar närmare patienten. Det finns även det som pekar på att äldre bör vistas så kort tid som möjligt på sjukhus och att man frisknar till bättre på hemmaplan. Så det finns idag inget samband mellan många vårdplatser och en äldrebefolkning. Vi kan redan nu se att vi har tomma platser trots att Kalmar län har landets äldsta befolkning.

På ett framtidsseminarium pekade Anders Henriksson (S), landstingsstyrelsens ordförande, att idag är primärvården första linjen. Men i framtiden kan det vara tredje linjen. Första är egenvård, andra är E-tjänster och först sedan är man i kontakt med primärvården. Det är en positive utveckling som också gör att den enskilde får ett större inflytande över sin egen vård och blir en i teamet som ska se till att man blir frisk. Man kommer inte längre vara ett objekt som sjukvårdspersonalen pratar över huvudet på. Jag har skrivit mer om detta här.

I år så går landstinget mot ett nollresultat, men det finns verksamheter inom landstinget som inte klarar sin budget. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är en sådan verksamhet. I den verksamheten finna bland annat våra tre sjukhus. Gårdagens beslut är ett sätt från ledningen att minska underskottet och beroendet av hyrbolag. Politiken har enigt tagit ett beslut om att halvera kostnaderna för hyrbolag och då blir ett beslut om att verksamhetsanpassa antalet platser en viktig del i målet med att få ner hyrpersonalkostnanderna. Att som de fyra borgerliga partierna vilja behålla antalet platser innebär en avsevärt kostnadsökning då det är hyrbolag som måste in för att klara detta. Ett beslut som går stick i stäv med det eniga landstingsfullmäktigebeslutet. Oppositionen kritiserar den rödgröna majoriteten för att inte ta ansvar för ekonomin… 11 år i rad med överskott talar ett annat språk. Oppositionen vill öka beroendet av hyrpersonal, satsa i primärvården, satsa på sjukhusen, lova mer till alla. Inga ekonomiska konsekvenser är de beredda att ta, utan ge till dem som skriker och inget ska förändras. Vill vi ställa om och utveckla måste vi också våga fatta beslut som frigör resurser för detta.

2016-10-05-08-58-32-am
Mer finns här

Att sitta i majoritet är att balansera mellan behov och resurser och våga göra nytt. Med de toppresultat som Landstinget i Kalmar län visar på så har det varit en framgångsväg. Vi är i toppen när det gäller patientsäkerhet, sjukhusmat, nöjda patienter inom både slutenvården och öppenvården, tillgänglighet, akutsjukvården mm Små steg varje dag.

Media och annat Intressant:DV1, DV2, SR Kalmar,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , 

Om Peter Högberg 3515 artiklar
Socialdemokratisk opinionsbildare som inte alltid är korrekt, om ni frågar runt, men alltid Hammarbyare!

2 trackbacks / pingbacks

  1. Klokt med mindre platser på sjukhusen - Artissima
  2. Det kommer märkas, negativt… UPPDATERAT: KD ger besk medicin… – Högbergs Tankar

Kommentering är avstängd.