En nytt tvåparti-regeringsalterantiv?

Grunden för de nu inledda samtalen mellan moderaterna och sverigedemokraterna tror jag handlar om en sak. Ett nytt regeringsalternativ. Vi vet att Alliansen troligen består av tre riksdagspartier efter valet då det är svårt att se att kristdemokraterna ska klara sig upp över fyra procent. Samtidigt så vet vi inte vilka nivåer som sverigedemokraterna kommer nå. Så i mina ögon kan det mycket troligt vara så att moderaterna lägger grunden för ett regeringsalternativ bestående av dem och SD, om de andra två borgerliga partierna hakar på får vi se? Jag kan inte lova att de ger ett svar innan vi har ett färdigt valresultat, men makten berusar och då kan tokigheter göras.

Tittar vi idag på det aktuella opinionsläget så är det bekymmersamt på båda sidor av blockgränsen. Inga tydliga majoriteter kan skönjas. Vi kan se att KD ramlar ur riksdagen och Centern och Liberalerna är mindre än SD. Vill moderaterna leda landet så måste de finna andra partners. Att inleda en samverkan med socialdemokraterna verkar idag vara låst. Då är det SD som är det enda alternativet och med förhoppning att Centern och Liberalerna ska mjukna över möjligheten att nå makten.

Centralt är blockpolitiken fastcementerad, tyvärr. Ser vi oss runt lokalt så är det en mer spännande politisk karta som vi ser. Vi kan se koalitioner där de flesta partier utom sd är inblandade och bilden är att det fungerar bra. En del är att mycket av den lokala politiken inte är ideologisk utan mer åt det pragmatiska hållet. Det gör att två partier som står långt från varandra som S och KD kan samverka på det kommunala planet. Men visst finns det frågor där det skaver i det lokala samverkan. Det finns frågor av pragmatisk karaktär som lätt kan få en ideologisk touch som ibland är rätt, men ibland ditsmetad endast för att ett parti ska kunna göra någon form av profilering gentemot sin kärnväljare.

Tittar vi lite historiskt tillbaka så har det funnits tydliga höger- eller vänstermajoriteten ute i kommuner och landsting. Men ser vi till protokollen så är yrkanden eller voteringar inget som tar över. Utan mer pliktskyldigt så ser vi voteringar kring enstaka budgetposter för att få till sin profilering. 99 procent av den lokala politiken har skett i samverkan över blockgränserna med kommunens och dess invånares bästa för ögonen. Någonstans så har det funnits ett gilla läget i många små kommuner. Har S alltid styrt så kommer de fortsätta göra det och har nått borgerligt parti  styrt så fortsätter det så och politikens lokala spelregler har utgått från det. Nu med SD entre så ändras den kartan och oheliga samarbeten över gränserna blir nu legitima nya majoriteter. En ny parameter ska dock läggas till. Genom att partierna blir otydligare så är person allt viktigare. Det innebär också att nya överskridande majoriteter uppstår där persontycke finns. Det finns en rad sådana exempel runt om i landet och min egen kommun Vimmerby är ett lysande sådant exempel.

Så med detta var landar vi i de samtal som inletts mellan M och SD? Ja det kommer nog till slut handla om persontycke uppstår. Det tror jag kommer vara en mer avgörande fråga än det politiska sakinnehållet. Bilden av att alliansen kunde bildas var just att de kunde finna persontycke. Så till den milda grad att de var beredda att lägga sin egen ideologi åt sidan. Men till sist glöm inte heller maktens ljusning som är en stark dragkraft för samarbete med fiende…

Media och annat Intressant: 
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Om Peter Högberg 3515 artiklar
Socialdemokratisk opinionsbildare som inte alltid är korrekt, om ni frågar runt, men alltid Hammarbyare!