Skulle kristdemokraterna och centern styra kommunen vore det förödande för föreningslivet.

Under måndagens kommunfullmäktige lade kristdemokraterna ett förslag som fick stöd av centern som innebär att föreningslivet ska bära kommunens kostnader för idrottsanläggningarna. Om man följer de båda partiernas förslag fullt ut så skulle det även innebära att de föreningar som idag får skötselbidrag blir utan.

Föreningslivet är en viktig del i samhället och gör en stor insats i det förebyggande arbetet med våra unga. Att de ska klara detta arbete utan stöd från det offentliga är det nog ingen som tror. Med olika former av bidrag så hjälper kommunen föreningarna att bedriva sin verksamhet. Många av våra idrottsföreningar har egna anläggningar och får då förutom ett verksamhetsbidrag också ett skötselbidrag för att klara av att driva sin anläggning. De föreningar som inte har en egen anläggning använder kommunens anläggningar. Där kan vi nämna föreningar som sysslar med  hockey, fotboll och ridsport. Kommunen äger anläggningen och tar ut en hyra/taxa av den föreningen som nyttjar anläggningen. Men självklart så tar vi inte ut vad den faktiska kostnaden är för anläggningen för då skulle ingen förening har möjlighet att vara på plats.

Så när kristdemokraterna med stöd av centern lägger ett förslag om att vi ska ta ut hyror/taxor på Ceos som motsvarar kommunens kostnader är det lika med en ny princip. En princip som måste ses som gällande för samtliga anläggningar. Med en sådan konstruktion så skulle kostnaderna för föreningslivet göra det omöjligt för dem att bedriva sin verksamhet. I samma andetag så skulle det också innebära att de föreningar som idag får skötselbidrag skulle bli av med det då det är ett stöd för anläggning.

Det är tur att inte kristdemokraterna och centern styr kommunen. Det  vore förödande för kommunens föreningsliv.

För antingen så förstår de inte konsekvenserna för föreningslivet eller så gör de det? Och jag vet inte vilket som är värst?

Media och annat Intressant: 
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Om Peter Högberg 3515 artiklar
Socialdemokratisk opinionsbildare som inte alltid är korrekt, om ni frågar runt, men alltid Hammarbyare!

1 trackback / pingback

  1. Nä, jag kommer inte med lögner! – Högbergs Tankar

Kommentering är avstängd.