NÃ, jag kommer inte med lögner!

Detta är ett svar på de två inlägg som kommit från Centern och Kristdemokraterna från mitt förra inlägg.

Under de tvÃ¥ Ã¥r som socialdemokraterna styrt kommunen tillsammans med moderaterna har en stor del av tiden gÃ¥tt Ã¥t att fÃ¥ ordning pÃ¥ ekonomin som under flera Ã¥r försummats. Samtidigt sÃ¥ har vi kunnat färdigställa Ceos och fÃ¥ ordning pÃ¥ avtal och taxor. Det finns ett avtal kring hockeyn. Vi har fÃ¥tt beslut om att stötta Frödinge Brantestad SK med nya omklädningsrum tillsammans med bygdegÃ¥rden. Vi hÃ¥ller nu pÃ¥ att arbeta fram ett arrendeavtal med Södra Vi IF sÃ¥ att en satsning pÃ¥ nya friidrottsbanor kan ta fart. 

Fritidssektorn har under de åren som centern varit i kommunledningen sköts med handslag och muntliga överenskommelse som varit svåra att se och som nya aktörer inte haft en aning om. Vi fokuserar nu på att få ner överenskommelser på papper så att allt blir transparent och tydligt. Vi kommer nu också göra en kartläggning över hur alla bidrag till föreningslivet ser ut. Både de synliga och de som inte ses. Allt ska upp till ytan för att vi ska få en tydlig bild hur dagens stöd ser ut och hur vi kan göra det bättre för framtiden.

När det sedan gäller kristdemokraternas beskyllning pÃ¥ mig om att komma med lögner sÃ¥ vill jag ge egen en enkel förklaring. Det har inte blivit nÃ¥gra fördyringar utan de kostnader som har funnits för att driva anläggningar har tydliggjorts med den nya organisation som är beslutad. SÃ¥ det tilläggsyrkande som kristdemokraterna lade med stöd av centern innebär att man ska ta ut en mycket högre avgift /taxa frÃ¥n vÃ¥ra föreningar. SÃ¥ Ã¥nyo är frÃ¥gan om de förstÃ¥r vad deras tillägg leder till om man tar det pÃ¥ allvar? Om föreningarna ska bära kommunens underskott pÃ¥ anläggningar i hela kommunen kommer de flesta föreningar inte klara av att ha nÃ¥gon som helst verksamhet.

Media och annat Intressant: Vimmerby tidning.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Om Peter Högberg 3510 artiklar
Socialdemokratisk opinionsbildare som inte alltid är korrekt, om ni frågar runt, men alltid Hammarbyare!

Bli först med att kommentera

Kommentera