Jippi eller?

Så var den här. SCBs väljarundersökning. Två gånger om året kommer den och det politiska Sverige håller andan. Genom sitt stora urval är det den undersökning som känns tyngst av alla som produceras. Med andra ord så fäster partiernas strateger extra stor vikt vid resultatet från denna. Nu är det ett bortfall som är stort som grusar resultatet lite och gör det mer osäkert än vanligt.

Ska ge några reflektioner. Den första är att det politiska landskapet är förändrat. Det kommer inte finnas några enkla majoriteter att skapa. Detta i sin tur innebär att det riskerar finnas en väldigt otydlig politik för väljarna att ta ställning till. Det parti som lyckas vara tydligast har en klar fördel. Idagsläget är det därför man måste utdela ett pluspoäng till SD. De upplevs som tydligast ( även om vi etablerade partier kan se stora sprickor i deras politik. Moderaterna har en djup konflikt inom sig som också ger avtryck i undersökningen. Man kan tala om en vilsenhet mellan Bohmans gamla politik och Reinfeldts nya politik.

För mitt eget parti socialdemokraterna visar det på en ökning. Men det är siffror att inte vara nöjd med. Landets går åt rätt håll, vi har haft kongress och klarat av att hantera en terrorattack på en bra sätt. Så utdelningen borde vara högre och hade i så varit förr. Detta speglar det nya landskapet som politiken lever i.

Svaret på detta är inte mer strateger, utan mer politik. Åter så är det inte attack på moderaterna och om de ska styra eller styras med/av SD som är relevant. Medborgarna känner en oro över utvecklingen inom vård, skola och omsorg. Även om vi i stora delar av landet kan visa på att det fungerar så litar inte medborgarna på det. Svartmålningen har fått ett starkt fäste.

Socialdemokraterna måste måla bilden av vart vi vill ta Sverige. Grunderna finns i kongressbesluten. Tavlan måste nu målas på ett konkret sätt som ger väljarna en tydlig vink av vart vi vill. En bild som skiljer sig från andra. Samtidigt så måste vi kunna förklara att leda landet inte med självklarhet gör att vi kan genomföra det som vi vill. Detta är ingen enkel uppgift. Många av de andra partierna ställs inte i den ansvarsställning som vi gör. Vi är fortfarande det statsbärande partiet som människor har stora förväntningar på. Detta är det som också gör att besvikelsen blir så stor när vi inte klarar av att leverera.

Ska vi vinna valet 2018 så är det inte med att kasta skit på andra utan visa på vad vi levererat under den gångna mandatperioden och visa vad vi vill göra den kommande. Det kan ibland upplevas som jobbigt och att kasta skit på andra som enklare. Men den enkla vägen är inte den kloka vägen och definitivt inte den som leder till ett ökat förtroende för politiken, politiker och med det på vårt parti.

Media och annat IntressantLedarsidorna.se,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Om Peter Högberg 3509 artiklar
Socialdemokratisk opinionsbildare som inte alltid är korrekt, om ni frågar runt, men alltid Hammarbyare!

Bli först med att kommentera

Kommentera