Vi- och domsamhället

Jag ser hur vi allt mer går mot ett samhälle med vi och dom. För var dag som går så kan jag se hur debattörer från höger och vänster allt mer söker ställa grupper emot varandra. Allt mer så handlar diskussionen om vem som är skuld till samhällets brister istället för vilka brister som finns och grundorsaken till det.

Att skrika på fler poliser är inte lösningen på den minskade brottsligheten. Det handlar om jobben, utbildning och en vettig fritid. Men att ställa grupper mot varandra är det som gynnar de extrema grupperna till höger och vänster. Att blåsa upp enskilda händelser som som gällande ordning är enbart till för att skrämma, oroa och skapa konflikter mellan vi som har och de som inte har. Terrorbrotten och dess offer är inte särskilt stora i landet. Visst är det hemskt för den som drabbas, men ser vi på statistiken så är det viktigare att satsa på trafiksäkerheten. Övervakningssamhället är inget att sträva efter. Det är dags för en livlig debatt om hur vi bygger vidare på välfärdssamhället. Vad är nästa stora reform som ger avtryck i medborgarnas vardag?

Någonstans inom folket finns en vilja om ett starkt samhälle där man känner sig välkommen och får det stöd man behöver för att växa upp, ändra riktning och ta emot en när man, av en eller annan anledning, faller. Jag tror inte människan är en egoistisk varelse i sin natur. Vi tvingas bli självcentrerade i det samhälle som växt fram, där just stödet försvagas. Om stödet försvagas så försvagas också viljan att ge till systemet och sakta så växer ett parallellt system upp som ställer grupper emot varandra. De som har och de som inte har. Istället för att få diskussionen om systemets brister skyller vi på individer som antingen roffar åt sig eller är tärande för oss andra. Av den anledningen kommer också diskussionen om mer poliser och ordningsvakter. Högre stängsel och mer kameror är det rådande i samhällsdiskussionen. Vi går allt snabbare mot ett tudelat samhälle, där den gamla styrkan med att direktörens och arbetarens barn var bänkgrannar i skolan till att de aldrig möts och får en förståelse för varandras världar. Hur olika kulturer inte möts utan isoleras på vart sitt håll och en gemensam utveckling stannar av. Vi och domsamhället är här.

Media och annat Intressant:
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Om Peter Högberg 3510 artiklar
Socialdemokratisk opinionsbildare som inte alltid är korrekt, om ni frågar runt, men alltid Hammarbyare!

Bli först med att kommentera

Kommentera