Vardagen och den framtida samhällsbygget #val2018

Så var sommaren slut. Iallafall om man ser på min ledighet. Ännu en politisk termin tar fart och budget, mål, framtid och vad har hänt under sommaren tar vid. Men det som är underliggande i det politiska samtalet är valet om ett år. Varje samtal landar in i hur valet ska vinnas. Hur ska majoriteter formas? Vem ska ha vilken plats på partiernas listor? Hur kommer valrörelsen att bli och kommer man kunna utse en vinnare? Och svaret är än så länge skrivet i luften…

En sak är säker. Sverigedemokraterna kommer spela en avgörande roll i hur kommer, regioner och nationen kommer att styras. Övriga partier kommer behöva förhålla sig till SDs valresultat. Inte deras politik utan deras resultat. Trenden ute i Europa är att SD liknande partier backar och inte längre har en stark dragningskraft. Jag tror att vi ligger en till två valrörelser efter övriga Europa kring dessa rörelser.

För att minska SDs betydelse inom svensk politik är det inte att angripa partier som är nyckeln, utan den oro och brist på trygghet som deras väljare känner. Hur de offentliga drar sig tillbaka och lämnar stora delar av landsbygden och förorten utan service. Hur ett samhälle som i stort har en sund ekonomi inte får människorna att känna sig delaktiga i den rikedomen och hur de känner sig ställda på sina om utvecklingen. I grunden är det inte mer poliser som är samhällets lösning utan det handlar om att bli sedd, hörd och vara en aktiv del av samhällsbygget. Lag och ordning får man när vi känner att det finns något gemensamt att ta hand om. De partier som klarar av att presentera en politisk som är inkluderande och som ser till hela landet kommer bringa framgångar i valet. Kanske inte till 2018, men till 2022.

Jag tror inte svenskar är rasister och jag tror inte svenskar vill ställa grupper mot varandra, men när inga svar gers så vänder man sig till de som ändå ger ett svar. Kanske inte det man ville ha, men ändå ett svar så verkar kunna lösa mina problem. Vi får en utveckling som går emot att sköta sig själv och skita i andra. En utveckling som går emot precis det som gjort att Sverige kunnat växa sig starkt som nation. Ett Sverige där det funnits en stark solidarisk tro på att hjälpa den svaga även kommer gynna mig i framtiden. Mycket har handlar om att vi har haft de tidigare generationernas ord med oss om hur de gick samman för att ta sig ur svält och armod. Idag så ser många inte sammanhänger utan tar det mesta för givet. I en textledarsidorna.se kan vi läsa om hur amerikanarna avskyr den statliga inblandningen, utan att själva reflektera över att de överlever från bidrag från det gemensamma. Vi är inte där än, men om vi inte tydligt markerar hur vårt samhälle är uppbyggt och på vilka normer och värderingar som det är byggt kan vi falla in i det amerikanska klimatet, vilket jag inte tror en bred majoritet vill. Ty med små steg så förändras samhällets strukturer och de kan vara svåra att vrida tillbaka.

Så min stilla önskan är att valet 2028 och framåt ska handla om samhällsbygget och samhällskontraktet. Hur får vi med alla i bygget och hur får vi alla att känna sitt ansvar och förstå att inget är gratis och att med rättigheter kommer skyldigheter. Att förstå att solidaritet även gynnar dig och inte enbart den som får.

Jag kommer återkomma med funderingar kring samhället och dess utveckling fram till valet september 2018. Ibland mer funderingar än sanningar. Det är viktigt att vi åter får igång ett samtal om utvecklingen av politiken och inte bara kring vem som ska regera med vem. Dessutom tror jag att kulturen kommer kunna bli en het fråga i valrörelsen och hoppas han får rätt i det!

Media och annat Intressant:
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Om Peter Högberg 3510 artiklar
Socialdemokratisk opinionsbildare som inte alltid är korrekt, om ni frågar runt, men alltid Hammarbyare!

Bli först med att kommentera

Kommentera