Vem bestämmer? #val2018

Åter så kan man i tidningen läsa en insändare som ifrågasätter de beslut som tas av kommunens förtroendevalda politiker. Visst kan man göra det. Men det finns en botten i resonemanget som innebär att politiker inte tar några vettiga beslut och är dumma då de inte lyssnar på folket, läs enskilda kommunmedborgare.

Sverige styrs genom en represantiv demokrati som innebär att vi i allmäna val utser våra representanter som sedan styr den kommande mandatperioden. Efter 4 år är det dags att ta ställning om de gjort det bra eller dåligt och var man i så fall ska lägga sin röst. Enkelt och klokt

Detta innebär att de förtroendevalda ska leda kommunen under de år som de är valda. Det innebär inte att det sitter där för att bli ledda. Utifrån det är det också anmärkningsvärt att den företrädare för liberalerna som valde att bli politiskt vilde i väntan på medlemskap i Centern uttalar sig om att han inte vet vad han tycker. Hur ska då väljarna, dels kunna rösta på det partiet, och dels ställa partiet och dess företrädare till ansvar efter gångna mandatperiod?

Politiken ska arbeta med ett helikopterperspektiv och finna lösningar som för kommunen framåt. Det innebär att man ibland måste trampa några på tårna. Att utveckla en kommun är att förändra och då även på ”min gata”. Visst måste man lyssna in de åsikter och tankar som finns ute bland kommunens invånare innan man tar beslut, men det är inte detsamma som är göra enligt alla enskilda önskemål. En politisk kollega sa till mig att om man vill vinna valet skulle man lova att inte röra ett gruskorn eller förändra nått. Möjligtvis se till att turisterna höll sig på sin kant och inte bildade köer och köpte upp all mat.

Sedan jag flyttade till Vimmerby upplever jag att varje utvecklande beslut har motarbetats genom insändare och sociala medier. Om det är ett uttryck för en majoritet eller bara en liten ilsken minoritet är svårt att sia om. Jag väljer dock att tro det sista för annars skulle jag inte kunna fortsätta med mitt politiska arbete. Men detta är just en svårighet som lokal politiker att känna av vad insändarna står för. Är det en stor majoritet eller någon högröstad enskild protesterande? Att säga att man uttalar sig i folkets namn är inte detsamma som att folket står bakom…

Vårt val av system ger ett stort ansvar till de förtroendevalda politikerna. Det systemet gör också att det finns tydligt vem som man kan kräva ansvarstagande ifrån och det är tydligt vilka som beslutat och hur de kan ställas till svar av revisorer och i slutändan väljarna.

Om vi väljer ett system där man hela tiden ska fråga efter i form av enkäter och lokala folkomröstningar som kan leda både hit och dit och inte ha ett helhetsgrepp. Hur skulle en sådan kommun se ut? Och framförallt vilken ekonomi skulle finnas? Vem är ansvarig och vem ska ställas till svars? Om vi löper linan ut med detta så innebär det att vi inte behöver förtroendevalda utan enbart tjänstemän som genomför enkätsvaren. Om vi tar en snabb analys av den lokala folkomröstningen som var i Vimmerby. De som röstade var inte, i en stor utsträckning, barnfamiljerna på de orter som skolorna var förslagna till nedläggning. Det var de seniora medborgarna som övervägande hade valt att rösta. Vad säger det om resultatet? Politiken valde dock att gå på resultatet. Men är det det samma som barnfamiljerna på orterna ville? Det vet vi inte då de inte gick och lade sin val i valurnan. Så om vi i en fråga väljer att fråga medborgarna, kan vi då garantera att vi får ett svar som speglar kommunens invånare eller är det bara en kritisk massa som ger avtryck och den stora tysta massan vet vi inte vad de tycker? Begreppet ”hälsan tiger still” finns och det är nog många politiker som väljer att tolka mycket på det sättet och jag tycker det är klokt.

En annan sådan fråga som vi nu har i kommunen är det nya behandlingshemmets placering. Protestlistor är skrivna som enligt förespråkarna ska visa på folkets missnöje. Men 900 hundra namn är inte nära tätortens närmare 8000 invånare Vad tycker de 7000 som inte skrivit på? Det är uppgiften för politiken att tolka. Vidare så är argumentet för placeringen den klassiska NIMBY (Not in my backyard). Att man lätt kan placera behandlingshemmet i något annat kvarter i stan eller kransorterna. Detta är inget argument som griper mig utan tvärtom. De bottnar i en människosyn som jag inte delar.

Om ett år är det val och då kommer den sittande majoriteten att prövas. Det är bra och ska så vara. Ett problem som ska erkännas och även i framtiden kommer göra politiken svårare. Är att man kommer ha svårt innan valresultatet finns att veta hur en styrande majoritet kommer att se ut. För inte visste de socialdemokratiska väljarna eller de moderata, att de skulle få se de gamla ”fienderna” leda kommunen tillsammans.

Jag kommer återkomma med funderingar kring samhället och dess utveckling fram till valet september 2018. Ibland mer funderingar än sanningar. Det är viktigt att vi åter får igång ett samtal om utvecklingen av politiken och inte bara kring vem som ska regera med vem. Dessutom tror jag att kulturen kommer kunna bli en het fråga i valrörelsen och hoppas han får rätt i det!

Media och annat Intressant:
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Om Peter Högberg 3510 artiklar
Socialdemokratisk opinionsbildare som inte alltid är korrekt, om ni frågar runt, men alltid Hammarbyare!

Bli först med att kommentera

Kommentera