Sjukvården en het fråga i #val2018

Sjukvården står inför ett skifte hur den kommer se ut och organiseras om ett par år kan ingen idag veta. Vi vet att det pågår ett antal utredningar om vårdens utmaningar men vart de landar och om deras förslag genomförs kan vi idag inte veta. En sak är dock säker. Det är inte politiken som styr utveckligen utan vi ska ge tydliga mål och bra förutsättningar. 

Igår var det landstingsstyrelse och ekonomin ser bra ut. En prognos på ett överskott på 125 miljoner redovisades. I vissa öron kan det låta mycket men är egentligen för lite för att klara de investeringar som vi står inför. Tre stora byggnationer av helt nya psykiatrifastigheter är på gång och det finns många behov ute i våra fastigheter.

Det som är mest glädjande i de ekonomiska siffrorna är att kostnaden för bemanningsbolag minskar och vi är ett av fyra landsting som lyckats vända trenden. Det är hela tiden en avvägning mellan patienternas tillgänglighet och kostnaden för hyrpersonal. För oss i majoriteten är det otroligt viktigt att vi inte försämrar tillgängligheten. Tyvärr så kan vi se en försämrad tillgänglighet och signalen är tydlig gentemot våra förvaltningar att det måste till handlingsplaner för att komma tillbaka till en hög tillgänglighet.

Nu ska det sägas att tillgängligheten försämras i hela riket och det är en trend som vi kunnat se över ett antal år. De borgliga partierna med Kristdemokraterna i spetsen hävdar att de hänger samman med avskaffandet av kömiljarden. Tyvärr så hade kömiljarden spelat ut sin roll och under dess sista år ökade köerna och därav behövdes något nytt. Det som är märkligt och där sjukvårdssverige ska vara självkritiska är att det ska behövas statliga stimulanser för att se till att köerna försvinner. För enkelt utryckt så är det dyrt med köer inom sjukvården. Att bli av med köerna vore ett sätt att få till en bättre ekonomi, samt att patienterna får vård när de behöver det. Det vill säga att det finns ett starkt egenintresse att lösa detta. Men det krävs ett starkt fokus på frågorna, samt att vi måste finna nya sätt att organisera oss.

Mycket av dagens sjukvård bygger på stuprör. Ingen säger sig vilja ha det, men kulturerna är starka inom vården och vi politiker är inte ett dugg bättre. Visst finns det delar där man börjar med nya modeller som ger framgångar både när det gäller köer och kvaliteten för patienten. Men fortfarande är det på den politiska nivån tjat om mer resurser och mäta i kvantitet. Att föra resurser från ena till det andra stupröret är populära politiska förslag. Men det är att sitta fast i gårdagens synsätt.

Vi behöver få till ett synsätt där vårdens olika instanser och kompetenser krokar arm och ser till att patienten kommer så rätt som möjligt från första mötet. Att vi ser till att alla besök inte behöver vara en läkare utan att många av de ärenden som medborgarna söker för kan klaras bättre av andra professioner.

Det nya uttrycket är den nära vården som många uttalar men få har klätt orden i konkret vad det innebär. Jag är övertygad att för de enkla åkommorna behövs en nära tillgänglihet antingen fysiskt eller digitalt. Men när vi är svårt sjuka så är det inte nära vård utan den bästa vården som vi söker.

Utvecklingen är tudelad. Mycket av den vård som vi idag klarar av på det mindre sjukhuset eller till och med i hemmet gjordes för ett antal år sedan på universitetssjukhusen. Vidare så klarar våra universitetssjukhus att bota sjukdomar som för några år sedan var lika med en dödsdom. Inom cancervården är just detta väldigt tydligt hur vi organiserar vården för dessa patienter över hela riket för att få fram den bästa vården för överlevnad och ett bra liv efter sjukdomen.

Den stora revolutionen inom sjukvården är just den digitala utvecklingen som vi bara är i början på. Med digitala och tekniska lösningar kommer egenvården att inom ett par år vara något helt annat än det är idag. Patienter kommer kunna göra mycket i hemmet och sjukvården får en allt mer konsulterande roll.

Jag kan idag inte säga att ja har en lösning och det är inte ens säkert att jag som politiker ska stå för lösningen. Min huvuduppgift är att se till att organisationen, i mitt fall Landstinget i Kalmar län, ges förutsättningar för det nya och att det finns en kultur som är bejakande till att pröva nya vägar och också tillåter misslyckande. För det är så att den starkaste kraften för att förändra sjukvården mot framtiden är våra medarbetare, på alla nivåer. Så det största hotet mot utveckling är klåfingriga politiker som ger sig in på områden de tror sig förstå sig på. Vi sätter mål, ger förutsättningar och följer upp.

Jag kommer återkomma med funderingar kring samhället och dess utveckling fram till valet september 2018. Ibland mer funderingar än sanningar. Det är viktigt att vi åter får igång ett samtal om utvecklingen av politiken och inte bara kring vem som ska regera med vem. Dessutom tror jag att kulturen kommer kunna bli en het fråga i valrörelsen och hoppas han får rätt i det!

Media och annat Intressant:
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Om Peter Högberg 3509 artiklar
Socialdemokratisk opinionsbildare som inte alltid är korrekt, om ni frågar runt, men alltid Hammarbyare!

Bli först med att kommentera

Kommentera