Inget valfläsk utan realpolitik för bättre sjukvård #val2018

Det märks inom landstinget att det är ett val som närmar sig. Alliansens budgetförslag som alltid varit relativt balanserat är nu en ren propaganda produkt som söker avslag istället för bifall. Idag så behandlas landstingets budget av landstingsstyrelsen för att sedan fortsätta till landstingsfullmäktige. Det kommer inte bli många bifall på oppositionens förslag och det handlar inte om grinighet, utan om att hålla ihop den framgångsrika strategi som vi valt. Kanske upplevs vi som tråkiga, men vi låter resultaten tala. 

Jag förstår att det kan finnas en frustation inom oppositionen då landstinget i Kalmar län tillhör ett av de bäst välskötta i landet och som i varje undersökning hamnar i topp. Visst finns fortfarande en massa områden som vi kan förbättra oss på. Vår strategi är små steg varje dag. Inte stora omkullkastande reformer. vi har också valt en framgångsrik strategi med att politiken inte är med fingrarna i syltburken utan låter våra medarbetare jobba med dagligt förbättringsarbete. Denna strategin har visat sig vara lyckosam och också att gå mot en kunskapsstyrd organisation framför styra med budget.

Mitt arbete inom patientnämnden handlar om att ta tillvara de patienterfarenheter som vi får till oss och kunna förmedla in dem i vården som förbättringar. Att inte se klagomål som klagomål utan som exempel på förbättringsområden. I de ärenden som vi handhar inom patientnämnden är det en stor majoritet so verkligen vill tillföra förbättringar och få återkoppling om hur deras synpunkter kan leda till förbättringar. Vi har kommit en bit på vägen och med den nya lagstiftningen som beslutats i riksdagen har vi tillförts resurser för att kunna jobba med bättre analyser av de ärenden som passerar oss.

Att gå till en personcentrerad vård ställer nya krav på organisationen. Det handlar om att patienterna ska få en allt viktigare roll i vårdens planering. Med parollen ”Inga beslut om mig, utan mig” tar vi steg mot en personcentrerad vård. Det är viktigt att det inte bara är en chimär utan realitet. Detta innebär bland annat att patienter sitter med i landstingsdirektörens ledningsstab. Med andra ord i hjärtat av planeringen.

Som jag påpekat så går vi nu in i ett valår och för oss i majoriteten kommer det inte innebära några tokryck för att locka snabba väljare utan mödosamt fortsätta på den framgångsrika strategi som vi valt och som ger långsiktiga resultat som gynnar våra medborgare i Kalmar Län.

Media och annat Intressant:
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Om Peter Högberg 3515 artiklar
Socialdemokratisk opinionsbildare som inte alltid är korrekt, om ni frågar runt, men alltid Hammarbyare!