Den begränsande kultursynen #val2018

Sverigedemokraterna har i veckan presenterat sitt budgetförslag. Det är ett bra förslag utifrån aspsekten att det visar sitt rätta tryne när det gäller synen på kulturen. Medan jag som socialdemokrat ser kulturen som en viktig del i integration och förståelsen av varandras kulturer och en brygga till en mer jämlikt och jämställt samhälle ser de bara hoten och vill ta bort alla bidrag till just detta. Men kärnfrågan som de inte kan svara på är vad som är svenskt kulturarv och hur det tillkommit. 

”Kulturella institutioner som i sin policy och verksamhet arbetar för mångkultur eller genuspedagogik, liksom institutioner med alltför få besökare i förhållande till sin omsättning, ska inte erhålla kulturstöd. Från och med 2018 ska det regionala stödet till Byteatern, Reaktor Sydost, Dans i Sydost och Kalmar konstmuseum dras in.”

Där har ni var Sverigedemokraterna står. Det är tydligt. De bygger ett vi och dom ur ett negativt perspektiv. Vi och dom behöver inte vara en negativ sak. Vi finner det tydligt inom idrotten där vi, ska vinna, över dom, men kan förbrödas över idrottens innehåll. Så vi och dom kan vara positivt om det handlar om att se skillnader eller vara oense i sak, utan se ner på den ena eller andra. Vi kan vidare läsa i deras budgetyrkanden

”Kulturverksamheter som har ett större allmänintresse och folklig förankring ska prioriteras. Kul-turpolitiken ska i högre grad stimulera medborgare, enskilda människor, föreningar och företag att engagera sig i kulturella verksamheter och satsningar. Offentligt kulturstöd ska primärt reserveras för att förvalta och bygga vidare på det gemensamma svenska kulturarvet, både nationellt, regionalt och lokalt. Hit hör t.ex. länsmuseum, arkiv, hemslöjd och andra institutioner och föreningar som har ett folkligt stöd och engagemang bakom sig. Kunskapen om vårt kulturarv och vår gemensamma historia stärker vår gemensamma identitet”

Men när man ställer frågan om vad som definierar det svenska kulturarvet, så är det väldigt vaga i sina yttrande. Det går inte att få fram något generellt. Och där ligger ett av kruxet. Vi har varit bra på att förtränga det svenska och jag var på Henrik Schyffert för någon vecka sedan i en mycket bra show. Men i en passus om integration, så förlöjligade han midsommar. Är det något som vi verkligen kan ta till oss som svenskt kulturarv så är det väll just midsommar. En stolt tradition som alla i landet förhåller sig till. Vi kallar det helt enkelt folkets nationaldag. Så rotat är det. Men om vi ber om en förklaring till vad som är det svenska kulturarvet och vår tradition så är svaren många och en sak är säker att mycket av det som vi idag tar för givet som svenskt har inspiration från utlandet. Det handlar om material, kryddor och seder. Men vi har gjort det till något eget som vi kallar svensk tradition. Det är bra och vi ska vara stolta över det. Utifrån det så utvecklas den svenska traditionen av mångkultur och globalisering. Självklart så är det som jag i ett tidigare inlägg skrivit om inte att förneka sitt eget och lägga sig platt för de nya influenser som kommer.

Men för att återgå till Sverigedemokraternas yrkande så är de inskränkta och så långt från den svenska traditionen som man kan vara. Ty den svenska traditionen är en öppenhet mot omvärlden och ta till sig idéer och göra dem till våra med en knorr. Vi vll bara stanna vid sådana enkla delar som köttbullar och kåldolmar. Svensk husmanskost med rötterna i den fjärran östern.

Jag kommer återkomma med funderingar kring samhället och dess utveckling fram till valet september 2018. Ibland mer funderingar än sanningar. Det är viktigt att vi åter får igång ett samtal om utvecklingen av politiken och inte bara kring vem som ska regera med vem. Dessutom tror jag att kulturen kommer kunna bli en het fråga i valrörelsen och hoppas han får rätt i det!

Media och annat Intressant:
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Om Peter Högberg 3515 artiklar
Socialdemokratisk opinionsbildare som inte alltid är korrekt, om ni frågar runt, men alltid Hammarbyare!

1 trackback / pingback

  1. Institutioner för kulturens utveckling – Högbergs Tankar

Kommentering är avstängd.