Institutioner för kulturens utveckling

De regionala kulturinstitutionerna är den kulturella infrastrukturen för att ge förutsättningar får de den fria kulturen. Utan institutioner våra det regionala kulturutbudet mycket fattigare. Dessutom så är institutionerna en viktig del för de som har kulturen som sin försörjning då de många gånger både anställer, ger uppdrag och ger ytor för kulturens aktörer att visa upp sig på. 

Många gånger vill man ställa det fria kulturen gentemot institutionerna men det finns inget motsats förhållande.Det finns ett ömsesidigt förhållande som möjliggör för båda parter att växa och utvecklas. När jag skriver detta så har Sverigedemokraterna lagt fram ett förslag som innebär att några av våra institutioner (Byteatern, Reaktor Sydost, Dans i Sydost och Kalmar konstmuseum) helt blir av med det regionala bidraget. Med det så kommer också de statliga pengarna brinna inne. Motiveringen är att det ska satsas på vården, men i deras papper finner vi att de institutioner som blir av med bidraget inte handlar om någon omsorg om sjukvården. Det handlar om de som har ett tydligt arbete kring genuspedagogik och mångfald. De lyfter också att de institutioner som SD pekar ut har en låg självfinansieringsgrad. De stämmer men det finns inget egenvärde med hög självfinansieringsgrad. Visst kan är det önskvärt med att den egna finansieringen ökar, men utifrån verksamheternas olika förutsättningar är inte alltid möjligt med en hög självfinansieringsgrad. Som jag tidigare varit inne på så är våra institutioner en viktig infrastruktur och nod för kulturens olika aktörer och det är därför som de uppbär ett stort samhället stöd.

Så det är viktigt med starka regionala kulturinstitutioner för att främja de fria kulturlivet. Det största hotet är just nu det minskade statliga stödet för den regionala kulturen. Under flera år så ser vi hur den statliga uppräkningen inte räcker för att klara de ökade kostnader som institutionerna har i form av löne- och hyresökningar. Det leder till att vi får allt mindre verksamhet och allt mindre möjligheter att stödja det fria kulturlivet. Dessutom så styrs allt mer resurser som ställs fram till projekt. Denna projektvärld ger institutionerna en ökad kostnad på det administrativa, för att klara den redovisning som krävs. Vi måste få ett slut på det och en generell ökning av det statliga stödet till kultursamverkans modellen. Vi som finns med i ledningarna för de regionala kulturinstitutionerna känner en allt högre grad av misstro från staten på att vi inte klarar att sköta våra uppdrag. Men om vi bara får en uppräkning så kommer vi kunna visa på en kraftig ökad kulturell verksamhet. För det är inte en idetorka som vi lider av utan en vikande grundfinansiering.

Jag kommer återkomma med funderingar kring samhället och dess utveckling fram till valet september 2018. Ibland mer funderingar än sanningar. Det är viktigt att vi åter får igång ett samtal om utvecklingen av politiken och inte bara kring vem som ska regera med vem. Dessutom tror jag att kulturen kommer kunna bli en het fråga i valrörelsen och hoppas han får rätt i det!

Media och annat IntressantTidigare om detta ämne.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Om Peter Högberg 3510 artiklar
Socialdemokratisk opinionsbildare som inte alltid är korrekt, om ni frågar runt, men alltid Hammarbyare!

Bli först med att kommentera

Kommentera