#viktigastevallöftet #val2018

Manliga länspolitiker ansluter sig till uppropet #viktigastevallöftet. Många har även uppmanat oss män att ta vårt ansvar och agera mot det könsförtryck som övergreppen är ett uttryck för.

Vi som har undertecknat den här artikeln är manliga politiker som över partigränserna inför valet 2018 vill markera vad vi står. Under det nationella uppropet #viktigastevallöftet, som startades i förra veckan av bland annat näringsminister Mikael Damberg (S) och gruppledare Tobias Billström (M), samlas nu politiker från olika partier i hela landet. Här i Kalmar Län ansluter vi oss som är landstings- och kommunpolitiker. Vi hoppas att fler följer vårt exempel.

Det är – med några få undantag – allt för många just mäns beteenden som utgör problemet i detta sammanhang. Därför är det angeläget att just vi män nu tar ett tydligt ansvar. Den gamla devisen ”om du inte är en del av lösningen, så är du en del av problemet” gäller verkligen här.

För oss är ansvaret tredubbelt:

1) Dels behöver vi medvetandegöra oss om våra egna beteenden, och se till att möta alla, partivänner, politiska motståndare, medarbetare, väljare och andra, med en självklar respekt för varandra som människor och politiker. Vi behöver leva efter devisen Ecce homo (se människan), och inte bidra till att objektifiera kvinnor, vare sig politiskt, yrkesmässigt eller privat.

2) Dels behöver vi ändra de förhållningssätt och delar av våra egna partiorganisationer som kan bidra till sexism och tysthetskultur. Ingen del av samhället är fri från personer som har dessa synsätt. Inte heller våra. Men nu tar vi initiativ för att göra något åt det.

3) Men vi behöver också fortsätta att ta politiska initiativ för att säkerställa att kvinnor känner en större trygghet och respekt i samhället i stort. Detta upprop är partipolitiskt obundet, och våra konkreta förslag kommer att skilja sig åt. Men gemensamt är att vi behöver fokusera mer på initiativ som dessa.

Att visa respekt för varandra borde vara en självklarhet, men är tyvärr uppenbarligen inte det. Som manliga politiker och kandidater inför valet nästa år har vi ett särskilt ansvar för att bryta detta. Vi lovar därför:

•att medvetandegöra oss om våra egna beteenden.
•att alltid respektera varandra som människor och politiker, oavsett kön, sexuell läggning och politisk tillhörighet.
•att säga ifrån när andra män agerar sexistiskt eller på andra sätt förminskar kvinnor i politiken.
•att bidra till att kvinnor ska känna samma trygghet som män i samhällets alla delar.
•att aldrig bidra till att upprätthålla maktstrukturer som förminskar kvinnor och ger män en privilegierad ställning.

Men det räcker inte att säga vad vi vill. En del av ansvaret handlar även om att ta fram verktyg för att kunna öka medvetenheten om våra egna beteenden, förändra dessa och bryta med tysthetskultur och könsnormer. Initiativ som Make Equal, FN:s He for She och andra satsningar behöver följas av fler och bredare verktyg som kan hjälpa till i denna process.

De starka vittnesmålen från de kvinnliga uppropen har skapat en kraftigt ökad medvetenhet och ett ökat engagemang för att intensifiera arbetet med att få till en förändring i beteenden, attityder och kultur.

Vårt viktigaste vallöfte är därför att vi ska ta vårt ansvar för att stoppa övergrepp, könsförtryck och tysthetskultur, inom politiken och i samhället i stort.

Peter Högberg (S), ordförande landstingets patientnämnd
Jonas Hellberg (S), ordförande landstingets medborgarutskott
Jonas Lövgren (M), vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden Kalmar kommun och politisk sekreterare i landstinget
Pelle Skogsberg  (C), politisk sekreterare i landstinget
Sebastian Hallén (L), politisk sekreterare i landstinget
Jimmy Loord (KD), riksdagskandidat
Kaj Raving (V), riksdagskandidat
Johan Hammarstedt (MP), politisk sekreterare och ledamot landstingets kulturnämnd

Media och annat Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Om Peter Högberg 3515 artiklar
Socialdemokratisk opinionsbildare som inte alltid är korrekt, om ni frågar runt, men alltid Hammarbyare!