Utveckling av demokratin och medborgardialogen #val2018

Jag är glad att en enig organisationsutredning tog fram ett förslag om en utökat uppdrag för valnämnden som presenterades på en gemensam presskonferens 6 november. Det innebär bland annat att nämnden ska jobba med att utveckla demokratin och medborgardialogen. Jag vill här ge er några tankar om vad jag tycker det uppdraget kan innehålla. 

Under den gångna mandatperioden har det kommit kritik både inom politiken och från medborgare om hur demokratin, dialog och informationen fungerat. Mycket av kritiken har varit befogad.  Som en del i detta så har man inrättat ett arbetsutskott i kommunstyrelsen och påbörjat arbetet med SLUS (Social lokal utvecklingsstrategi). När vi nu tar den politiska organisationen för kommande mandatperiod kan vi redan från början bygga in en modell som hela tiden jobbar med att utveckla dessa frågor.  Förslaget som ligger innebär att den befintliga valnämnden får ett utökat uppdrag. Jag ska ge exempel på frågor som jag tycker att den nya nämnden ska kunna jobba med.

När det gäller själva valet så finns det möjligheter för nämnden att utvärdera tidigare val utifrån valdeltagande i områden och i olika grupper för att se vad som behöver göras för att hålla valdeltagandet uppe på en hög nivå som säkerställer demokratin och att de som blir valda har ett brett folkligt stöd. Det är ett arbete som inte görs året innan val. Uppdraget behöver pågå löpande. Hur arbetar skolan med sitt demokratiska uppdrag utifrån att unga ska välja för första gången? Behöver det tas fram bättre material som förklarar vikten med att gå och rösta?

Hur ser vi på det dagliga politiska arbetet inom kommunen och hur utvecklar vi det i en mer demokratisk riktning? Det är idag en diskussion som pågår mellan effektivt ekonomiskt styre och en bred delaktighet och balansen där emellan. Idag är det många som upplever kommunfullmäktige som en transportsträcka som bara klubbar färdiga förslag som diskuteras på andra nivåer. Men det är fullmäktige som är den enda folkvalda delen av den kommunala demokratin. I nämnder och styrelser är det partierna som utser sina representanter och de behöver varken vara medlemmar i ett parti eller boende i kommunen (detta är dock väldigt ovanligt).

Så frågor för valnämnden att diskutera och ta fram förslag kring är:

  • Hur får man in ledamöterna i kommunfullmäktige i ett tidigare skede i ärendena?
  • Hur säkerställer man rekryteringen till uppdragen? (Detta är i grunden partiernas uppdrag, men finns det delar av det politiska arbetet som gör att man inte vill ta uppdrag?)
  • Hur fungerar kommunfullmäktige och dess arbete? Vi har bland annat ledamöternas frågestund motioner mm. Hur kan det arbetet utvecklas?
  • Kan vi bli bättre på att följa upp hur förtroendevalda upplever uppdraget och den egna utvecklingen?
  • Vilka former av kompetensutveckling behövs under mandatperioden?

Dialogen med medborgarna har en del i övrigt att önska.

  • Vad ska man föra dialog kring för frågor? Är det alla frågor eller är det vissa frågor av principiell karaktär eller är det i själva detaljerna i ett genomförande man frågar efter hur det ska göras?
  • Hur går en bra medborgaredialog till, och är tanken att det ska leda till en förankring av tänkta politiska beslut eller handlar det om att låta medborgarna ta fram förslag till beslut?
  • Hur utvecklar man plattformar för dialogen, både fysiska och digitala?
  • Hur informerar man på ett bättre sätt om de beslut som är fattade och hur tydliggör man varför besluten fattats?
  • Idag finns medborgarförslag och allmänhetens frågestund. Hur fungerar det och vilka typer av frågor är det som väcks i dessa forum? Kan forumet utvecklas i förhållande till den nya förändrade kommunallagen.

I min tanke är det inte bara valnämnden som ensam sköter dialog kring demokrati- och medborgardialog. Nämnden bör ha ansvar för att ta fram fungerande verktyg för verksamhetsnämnderna och de kommunala bolagen som sedan kan arbeta aktivt utifrån behov och verksamheter.

Det var några tankar så här inför det nya året och det val som närmar sig med nya politiska samarbeten. Med förslaget om nytt utökat uppdrag för valnämnden ser jag hur vi kan bygga ett bredare förtroende mellan politiken och medborgarna och inom politiken.

Jag kommer återkomma med funderingar kring samhället och dess utveckling fram till valet september 2018. Ibland mer funderingar än sanningar. Det är viktigt att vi åter får igång ett samtal om utvecklingen av politiken och inte bara kring vem som ska regera med vem. Dessutom tror jag att kulturen kommer kunna bli en het fråga i valrörelsen och hoppas han får rätt i det!

Media och annat IntressantVimmerby tidning, Dagens Vimmerby,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Om Peter Högberg 3515 artiklar
Socialdemokratisk opinionsbildare som inte alltid är korrekt, om ni frågar runt, men alltid Hammarbyare!