Stannar samhället utan kulturen? #Folkochkultur

Är det inte så att det är kulturen som är den bärande punkten i samhällets utveckling. Genom samtal och olika texter så slår det mig allt mer att de innovativa har sin grund inom de konstnärliga. Mycket av dagens ledarskap har sin grund från de kulturella rörelserna. vi har hela den kreativa näringen som bygger på att det finns ett konstnärskap i grunden. Mycket av dagens industrier har starka spår av kultur inom sig utan att man som industriarbetare ser det klart framför sig. Med andra ord så är kulturen en bärande kraft för ett utvecklande samhälle. Det handlar om att från tekniska innovationer till hur vi leder och utvecklar samhället.

Så när frågan om satsningar på kultur kommer på dagordningen och ställs gentemot vården, skolan och omsorgen så finns det inget motsatsförhållande för kulturens kraft leder till utveckling av dessa områden också. I tider av brott och straff så är det inte en längre tid på kåken och drygare böter som gör ett samhälle tryggare. Straff bygger inte sammanhållning och respekt. Genom kulturen och det kreativa kan vi däremot överbrygga de klyftor som finns mellan medborgarna. Konkret så innebär en satsning på en inspelningsstudio på fritidsgården inte en ökning av gängkriminalitet, utan en möjlig väg ut ur detsamma.

Någonstans så vet en majoritet av beslutsfattare att vi är starkt beroenden av den kulturella sektorn i samhället. Men ändå så ska vi kunna plocka ut siffror som säger hur bra det är. Är det inte så att ibland så måste satsningar bara få vara och vi litar på att de på nått sätt utvecklar samhället och får ihop samhället utan att det finns kommatecken med. Visst finns det ett bokslut som måste gå ihop. Det vet jag tydligt som ordförande i Kalmar läns musikstiftelse och tidigare ordförande för kulturnämnden i Vimmerby. Men problemet är att de pengar som sätts av till kulturell verksamhet går till fasta kostnader som inte ger utrymme för att experimentera med nya former. Detta är av de utmaningar som vi står inför. Om en vecka är det dags för Folk och Kultur i Eskilstuna. Då träffar stora delar av kultursverige och min förhoppning är att vi kan få igång ett samtal om kulturen bortom budgetar och bokslut.

Jag kommer återkomma med funderingar kring samhället och dess utveckling fram till valet september 2018. Ibland mer funderingar än sanningar. Det är viktigt att vi åter får igång ett samtal om utvecklingen av politiken och inte bara kring vem som ska regera med vem. Dessutom tror jag att kulturen kommer kunna bli en het fråga i valrörelsen och hoppas han får rätt i det!

Media och annat IntressantFolk och kultur
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Om Peter Högberg 3515 artiklar
Socialdemokratisk opinionsbildare som inte alltid är korrekt, om ni frågar runt, men alltid Hammarbyare!

1 kommentar

  1. Är det med ögonen i backspegeln du skriver så fint om kulturen. Men en sak ska du veta, de som röstar i sept. i år glömmer inte så fort. Du var med att stänga ner så mycket av kulturen- musiken i Vimmerby. Försöker du att dölja det genom att skriva om kulturen?Många unga får inte den musikaliska utbildningen som de så gärna önskar.Hur kan du förändra det? Vackra ord gör ingen ungdom till musiker, endast övning under goda ledares ledning ! Tänk på det!/ Lennart Nilsson, Vimmerby

Kommentering är avstängd.