Långbänkar lindrar inte växtvärk #val2018

Det fattas platser inom barnomsorgen. Det fattas bostäder. Det fattas industrilokaler. Det fattas byggklar industrimark. Med andra ord alla signaler som signalerar att det går bra för Vimmerby. Utifrån detta så krävs det mod hos politiken att fatta beslut som kan hjälpa till att få ordning på dessa brister. Då duger inte långbänkar utan det krävs mod, ansvar och fantasi att handla snabbt.

Efter många år med befolkningsminskning och få nyetableringar har trenden vänt. Vi har inflyttning och industriområdet Östra Ceos är i det närmaste fullbelagt. Nu är det av vikt att vi snabbt gör klart Krönsmon så att vi kan erbjuda företag etableringar. Vidare så måste vi skynda på med att få fram tomter för bostadsbyggnation. Det fungerar inte med långbänkar. Ibland är ett snabbt beslut som inte blir helt hundra, bättre än inget beslut alls.

Jag kan känna att det finns en oro bland vissa partier på den borgerliga sidan att våga ta beslut. Långbänkar är ett ord som jag påminns om. Vimmerby har nu omvärldens intresse och då gäller det att se till att det finns förutsättningar för att behålla intresset och investera i Vimmerby. Blicken kan snabbt försvinna om vi inte upplevs som attraktiva. Med centerns velande kring byggnationen på Stören fanns en oro. Nu valde de att inte ens deltaga i beslutet.

Men på tisdag ska Blåsekulle avhandlas i kommunstyrelsen och det finns ett intresse från vår lokala hustillverkare BoKlok att etablera ett visningsområde. Från oss socialdemokrater är vi mycket positiva till det och tycker man ska ge markanvisningsavtal samt planerar för så många lägenheter som kan rymmas på ytan. Genom att BoKlok vill ha detta till visningsområde känner vi ingen oro i att de skulle förfula området, då det faller på sitt eget grepp att vilja sälja bostäder utifrån visningsområdet. Men åter så velar Centern (Vissa säger helt nej till byggnation) och jag känner även en oro för vad våra majoritetskollegor Moderaterna står i frågan. Vi behöver ett snabbt beslut så kommunens tjänstemän kan påbörja arbetet (Helst så skulle beslutet redan behövs ha fattats). Med långbänk så kommer intresset från privata aktörer svalna och de kommer söka sig till andra kommuner och vips så har vi ramlat tillbaka.

Vimmerby kommun har devisen mod, ansvar och fantasi. För mig handlar det om att modet att våga ta besluten som i mångas ögon kan se ut som en fantasi. För det är att ta ansvar för utvecklingen. Ska vi gå efter de som skriker högst så kan vi utveckla. Bygg på nån annans gata. Problemet är att om alla säger så så byggs det inte nån stans.

Så det gäller att ta anser för framtiden och med det ha modet att fatta beslut som i mångas ögon kan ses som en fantasi. För vill vi ha råd med nya anläggningar, skolor, förskolor så måste vi bli fler i kommunen som kan bidra till vår gemensamma utveckling. Då håller det inte att säga nej eller dra frågor i långbänk.

Jag kommer återkomma med funderingar kring samhället och dess utveckling fram till valet september 2018. Ibland mer funderingar än sanningar. Det är viktigt att vi åter får igång ett samtal om utvecklingen av politiken och inte bara kring vem som ska regera med vem. Dessutom tror jag att kulturen kommer kunna bli en het fråga i valrörelsen och hoppas han får rätt i det!

Media och annat Intressant:
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Om Peter Högberg 3515 artiklar
Socialdemokratisk opinionsbildare som inte alltid är korrekt, om ni frågar runt, men alltid Hammarbyare!