54 förslag som utvecklar sjukvården i Kalmar län

Idag så har vi i den rödgröna landstingsmajoriteten presenterat våra riktlinjer inför budgetarbetet 2019-21. Under tre mandatperioder så har vi styrt landstinget tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet.  Resultaten visar att vi har ett landsting som toppar de flesta undersökningar som gjorts nationellt och regionalt

Vi fortsätter nu med 54 förbättringsförslag för att utveckla vården och vi ser att det finns områden som vi brister på.  En stor del handlar om att vi åstadkomma en mer jämlik vård. Vi vet att samhället har blivit allt mer ojämlikt och det är viktigt att vi får till en förändring av detta. Allt kan inte vi göra i landsting men det vi kan ska vi också göra.

Vi vill se en utvecklad samverkan mellan landstingets verksamheter och länets kommuner vad gäller våra ungas hälsa. Vi vill se hur man kan utveckla den nära vården och se till att det tas fram utbildningar som matchar de behov som näringslivet har samt våra egna verksamheter.

Ni kan läsa förslaget i sin helhet här.   Riktlinjer 2019-21 Landstinget i Kalmar län

Media och annat Intressant:
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Om Peter Högberg 3515 artiklar
Socialdemokratisk opinionsbildare som inte alltid är korrekt, om ni frågar runt, men alltid Hammarbyare!