…Tankar

Här kommer över tid mina politiska tankar växa fram och formuleras och ändras. Det kommer inte vara sanningar utan just sanningar som ständigt kommer prövas och tänkas om och om och om. 

Demokratin är grunden för samhällets utveckling. I demokratin tillåts tankar komma fram och delas. Ur dessa tankar så föds nya idéer som kommer ta samhällsutvecklingen vidare. Men alla tankar kommer inte att accepteras att de torgförs då de trycker ner andra eller är skadliga. Det är majoriteten i samhället som styr vad gränserna ligger och de ändras över tid.

Två debattartiklar om kultur och idrotten betydelse för Vimmerby

KULTUREN

Innan förra kommunfullmäktige tillbringade jag en stund av eftermiddagen på Astrid Lindgrens Näs. Det var lugnt, folk strövade omkring, ett och annat skratt hördes inblandat med joller från de små barnen som rumlade runt de vuxnas ben på jakt efter äventyret. Det fanns en nyfikenhet i blicken på de som kom. Ur högtalarna i restaurangen så kom Astrids musik i jazztoner. Sittande med mitt kaffe så växte en stolthet fram. Stolt över att få vara en del av denna utveckling. För om besökarna kom med nyfikenhet i blicken, så fanns det en annan känsla när de lämnade. De gick rakryggade med värme. Platsen gör något med människor, och trädgårdarna som nu växer fram förstärker det hela.

Vi kunde i Vimmerby tidning läsa att turismen drar in ca 34 miljoner kronor till den kommunala skattekassan. Det innebär att hela kultur- och fritidsnämnden finansieras med dessa skatteintäkter. Det visar på hur viktigt satsningar på kultur- och besöksnäringen är då det ger intäkter till välfärdens verksamheter. Kommunen satsar 3 miljoner på Astrid Lindgrens Näs och med slutsumman på intäkter för kommunen känns den satsningen mycket bra. En satsning som inte bara är för att locka besökare utan också för att bli den samlande aktören för läsfrämjande i regionen. Frågan som bör ställas är inte om det kommunala bidraget ska sänkas utan vad som skulle kunna ske om kommunen istället väljer att öka sin satsning på kultur- och besöksnäring. Mycket talar för att effekterna kommer öka. En klyscha i svåra lägen är att man måste våga satsa för att komma vidare. Jag tror Vimmerby ska satsa nu.

Något som måste bli tydligt är att det inte finns ett motsatsförhållande mellan kulturella satsningar och vård, skola, omsorg. Sedan länge så har det varit jordbruket och industrin som varit den grundläggande finansiären av välfärden. Det pågår en långsam förändring i vårt samhälle, där de kulturella och kreativa näringarna blir allt viktigare. 

Den traditionella industrin är fortfarande en stark faktor när det gäller exportintäkter. 29 procent står industrin för, men det innebär å andra sidan att att 71 procent kommer från andra branscher. Tittar vi på Tillväxtverkets rapport ”Fakta om svensk turism 2012” så ser vi att turismen ligger i paritet med industrin. Om vi sedan granskar var de nya arbetstillfällena kommer så ser vi att besöksnäringen anställer allt fler både som års- och  som säsongsanställda. Sedan år 2000 så har tillväxten av sysselsatta inom området kultur och rekreation vuxit med 120 procent. Så medan tillverkningsindustrin inte längre anställer i samma omfattning, eller flyttar till låglöneländer, så sväljer besöksnäringen allt fler arbetade timmar. 

Utmaningen som vi i kommunpolitiken står inför är att ge förutsättningar för att allt fler ska kunna få de kulturella- och de kreativa näringarna som helårsarbeten och inte endast ett par varma månader på sommaren. Vi har tidigare gjort den resan för den traditionella industrin och det är dags att vi nu tar ett liknande omtag för dessa näringar. Det kommer vara ett av mina främsta löften under den kommande mandatperioden. Att integrera kulturen och näringslivet så att de befruktar varandra. Vi är en bit på väg, men det finns många saker kvar att göra. Vi får inte glömma att Vimmerby är en av fem destinationer som regeringen bedömt har goda förutsättningar att utvecklas som internationell destination och därför satsat många miljoner på den utvecklingen. Vimmerby har en chans just nu, som nästan ingen annan landsortskommun i Sverige har!

Om vi sedan förflyttar fokus till det som sker med våra unga i skolan och på fritiden så vet vi att kulturen har en bärande roll i deras utveckling. Jag upplever att barn som fått med sig en bra dos med kultur har det lättare att ta sig an vuxenvärldens utmaningar. Det är genom kulturen som vi föder de unga entreprenörer som ska ta vid och bygga vidare på dagens samhälle, oavsett om de ger sig i kast som företagare eller anställda. När jag på Astrid Lindgrens Näs ser graffiti-målningen så tänker jag på Behrang Miri som fick unga i Malmö att ge järnet i svenska, samhälle och historia för de ville bli rap-artister och behövde bredda sitt språk och sin kunskap. Hur kulturen blev den samlade kraften som gjorde att de kunde klara skolan. Hur de genom kulturen fann motivationen att klara de grundläggande ämnena i skolan. 

På ett seminarium i Almedalen lyftes frågan varför det är så mycket lättare att satsa pengar på idrotten än kulturen. Det gäller både det offentliga och företagen. Så är även fallet i Vimmerby. Fåtalet är de som protesterar för nya anläggningar för idrotten, möjligen vilken plats man lägger dem på, men inte själva satsningen. Åter så vill jag här inte peka på en konflikt utan ett konstaterande. Vi vet att idrotten ger inflyttning men så gör också kulturen. 

När jag skriver klart detta sitter jag i plommonlunden på Astrid Lindgrens Näs. Jag ser graffiti-målningen, hönsen, snickerboa alla växter som är planterade som strävar upp mot ljuset. Jag hör hur Anton skriker på Emil, jag hör barnen och hönsen som självklart vill göra sina röster hörda. Astrid Lindgrens Näs är fullt av liv, men ändå en stilla oas där harmonin infinner sig bland så väl vuxen som ung.

Vimmerby, den gamla kommunen där böndernas röst alltid varit stark, omvandlas till en metropol för de internationella besökarna som söker ursprunget till Astrid Lindgrens författarskap. Det är en möjlighet som få har. En del kallar det en oslipad diamant. Ingen kan flytta Astrid Lindgren från Vimmerby, men vi kan missa möjligheten som det innebär om vi inte vågar stå upp för de värden vi har runt oss varje dag.

IDROTTEN

När jag var liten så spelade alla kompisar hockey. Jag stod utanför rinken och kände mig verkligen utanför där jag stod och huttrade. Genom att jag inte kunde åka skridskor var mitt val att gå innanför rinken och ställa mig i mål. En miss kan man säga då det var hård skridskoträning från dag ett. Med svett och värk i kroppen var jag plötsligt en i gemenskapen som kunde vara med i snacket på rasterna. Så idrotten var viktig för mig inte bara för hälsan utan för mitt sociala umgänge. Jag spelade i b-laget och vi höll ihop även på sommaren när det var fotboll på agendan. Vi hade roligt och det var okej att missa öppet mål. Det var leken med bollen, pucken som stod i centrum, inte tävlandet. Det gick bra för oss då man kom långt med glädje. Men lika snabbt som jag kom in i gänget kan man hamna utanför. Elitsatsningar som gör skillnad och inte tillåter en att missa målet.  Idrotten och dess ledare har med det ett stort ansvar.

Idrotten och dess föreningar är viktiga byggstenar i den svenska folkrörelsedemokratin. I Vimmerby ser vi flera goda exempel där idrottsföreningar aktivt engagerar sig för samhället där de verkar. Det är lokaler, konserter eller viktiga pusselbitar i integrationsarbetet. Få ställen kan som idrotten sluta en ort eller gäng samman. Men det finns också tendenser som jag inte gillar. Vi ser den tidiga elitsatsningen som lämnar unga som sökt gemenskapen efter sig. Vi ser hur plånboken blir allt viktigare för att kunna deltaga på lika villkor. Idrotten ger med detta en splittrad bild och så även i Vimmerby. Från kommunens sida måste bidraget se till att nå de grupper som annars hade lämnats utanför. Jag har svårt att se kommunala skattepengar som går till elitsatsningar och som ställer vissa utanför. 

Min grund är att alla ska med. Så länge en idrottsförening uppbär kommunala bidrag så ska ingen stängas ute på grund av satsningar som gör att vissa inte platsar. Jag förstår att det behövs en elit för att nå framgångar och som i sin del lockar unga till idrotten. Vi vet att så fort svenska idrottsstjärnor gör internationella framgångar får den idrotten en skjuts framåt. Men vi vet inte heller i unga år vem som kommer stå främst och lyfta bucklan. Zlatan Ibrahimović var på väg att bli petad när han i ungdomens år började spela fotboll i Malmötrakten. Vem vill idag peta Zlatan eller kännas vid detta? Så idrotten måste vara en öppen arena för alla unga och inte stänga någon ute på grund av bristande idrottsliga meriter. Idrotten är också så mycket viktigare än de idrottsliga resultaten då de har en roll, varken de vill det eller ej, i uppfostrande syfte. Det är många unga som lär sig ta ansvaret för sig själva och för laget. Det handlar om en mognadsprocess, om att fungera i kollektivet.

Idrotten behöver förebilder och att det också sker sportsliga framgångar. Där har inte kommunen så mycket att göra, utan det är är upp till spelare och ledare att fixa dessa framgångar. Det som kommunen dock kan göra, och ska är att se till så finns, bra, fungerande arenor där aktiva har möjlighet att presentera resultat. Under den kommande mandatperioden behöver kommunen ta fram en långsiktig plan för anläggningar. Ett arbete är redan påbörjat men jag tror att det kan behöva förtydligas så att alla inblandade vet vilka satsningar som ska ske och när i tid de ligger. Ceos är i det närmaste klart och idrottshallen och ishallen står på tur för att se vad som kan göras. Vi har sedan ett arbete kring nya friidrottsbanor i Södra Vi. Jag driver att de måste vara fullvärdiga banor och inte för korta. Detta driver jag av två själ. Dels så ska våra unga kunna springa 400 meter och man ska kunna ha tävlingar i framtiden. Vi ser problemen med hockeyn och idrottshallen när man inte klarar de mått som är uppsatta. Det blir dyrt i efterhand att reparera brister från start. Jag vill inte att det ska ske med en ny anläggning i Södra Vi.

Nu pågår Bullerby cup i Vimmerby och fotbollslag från stora delar av Sverige är på plats med spelare, ledare och föräldrar. Det ger en bra bild av Vimmerby och intäkter till kommunen och företagen som verkar i stan. Vi har också Semesterracet, Lilla gubben cup mm som sätter Vimmerby på kartan. I höst så är det åter Vimmerby MS som får arrangera Novemberkåsan i enduro och vi kan se fram mot flera besökare. Vimmerbys föreningsliv är bra arrangörer och frågan som jag ställer mig är hur kommunen kan med utbildningar och annat se till att den kunskapen förbättras. Jag vill även ta med landstingets folkhögskola i den diskussionen. Som besökskommun är arrangörskapet otroligt viktigt och med bra och kunniga arrangörer så är det möjligt att få fler arrangemang till kommunen.

Under kommande år så vill jag göra en översyn av bidragen till föreningarna för att se om vi kan få en bättre utväxling på de kommunala medlen. Jag ser gärna att föreningar som tar ett ansvar för samhället också premieras för detta i bidragssystemet. Jag tror att vi även bör se över nivån kring bidragen och de har under en lång period legat stilla och det kan nog vara dags att man även räknar upp dessa konton. För om föreningarna inte finns och gör sitt fantastiska arbete så kommer det bli en mycket dyrare kostnad för kommunen.

Idag är jag en åskådare av idrotten. Tyvärr mest framför TVn. Kan bero på att laget i mitt hjärta, Hammarby, inte så ofta är i krokarna och spelar… Men jag kommer gärna och ser er idrotta, bara hör av er!

Be the first to comment

Kommentera