Kultur, föreningsliv och folkbildning är hörnstenar i samhällsbygget.

Ge mer till alla hör man ropen skalla. Men mest från borgerliga partier i opposition. Kunde läsa att SD var ute i Baromtern på samma tema. Men politik i kris handlar om den ädla konsten att gasa och bromsa på precis rätt ställe och i rätt tid, med […]

När kapitalet gick bakom den röda fanorna…

Idag är det första maj. Arbetarnas dag. En dag då vi lyfter blicken för de som bygger landet. Men i år går även kapitalet bakom de röda fanorna. Inte så att de själva vet om det men de går där, kanske inte blicken mot skyn men ändå, de […]

Vi lokala och regionala beslutsfattare måste följa myndigheter för annars blir det kaos!

Opinionsbildare får tycka vad de vill. Forskare får vara oense och bryta ideer. Men beslutsfattare, som bland annat jag själv, måste bara lyssna på ansvariga myndigheterna och beprövad vetenskaps rekommendationer och utifrån det fatta vederbörliga beslut under en krissituation.  Jag känner en oro att politiken allt för ofta […]

Kultur är demokratins diagnossättare och medicin i ett.

Nästa vecka är det åter dags för Folk och Kultur. Ett arrangemang för att lyfta kulturen och då främst den regionala då grundarna är de regionala teatrarna, musiken och museerna. I ett samhälle som i vissa delar håller på att spricka är kulturen en viktig del. Vi kan […]

När moderaterna började älska skatter och välfärd…

Ur led är tiden. Hur ska väljarna begripa sig på politiken när plötsligt moderater gör upp med kommunister (som de alltid kallat vänstern) som de avskytt i alla år och Vänstern tar stöd av Sverigedemokrater. Moderaterna tycker det räcker med tre miljarder till välfärden medan vänstern självklart vill […]

Hur lång är armen i kulturpolitiken?

I kulturpolitiken pratar man ofta om en armlängds avstånd. Ett uttryck som kom fram i England efter 2:a världskriget när man såg hur nazisterna i Tyskland nyttjat kulturen för att få igenom sin politik. Vi kan se hur SD nu alltmer närmar sig gränsen för vad man kan […]

Folkbildningen- Leker demokrati?…

Ca 2 miljoner medborgare får varje år ta del av folkbildningen i Sverige. Det är med andra ord en stor mötesplats som både ger utbildning, bildning, upplevelser och nya möten med grupper som man aldrig hade förväntat sig. Folkhögskolorna lyckas nå de ungdomar som inte gymnasiet eller arbetsförmedlingen […]

Att styra en kommun/Vimmerby

Att styra en kommun innebär i korthet att politiken säger vad som man vill ha gjort, tilldelar resurser och tjänstepersonerna utför. Hur det görs är inte politikens roll att bestämma. Utan det ligger i deras profession att klara uppdragen. Politiken ska inte ner på hur-nivå. Men däremot är […]

Skattehöjning…

Som socialdemokrat tycker jag om att betala skatt. Ett det bästa sättet att finansiera våra gemensamma åtagandena. Som socialdemokrat ser jag inte som något självändamål att ta ut så hög skatt som möjligt. Än sämre tycker jag om att höja den regionala/landsting- eller kommunalskatten då den slår lika […]