Att våga ha en politik…

Igår på kommunstyrelsen skulle vi ta anvisningar till förvaltningarna inför budgeten. Ekonomichefen la fram de ekonomiska anvisningarna och vi från socialdemokraterna våra yrkanden, i form av ett antal utredningsuppdrag (dessa redovisas nedan). Men från majoriteten så kom det inte någonting. På en direkt fråga när de skulle presentera […]

Partiprogram och verklighet…

Socialdemokraterna måste finna en väg fram där man förklarar vad vi VILL göra politiskt och vilket samhälle vi eftersträvar. Men samtidigt måste vi presentera vilken politik vi kan driva utifrån det parlamentariska läget i kommun, region, riket och EU. Debatten kring att skuldbelägga ledande socialdemokrater för att inte […]

Val, åsikter eller ovalt?

Snart börjar partierna sitt valarbete. Till en början i kulisserna. Strategier ska fram. Målgrupper ska analyseras och framförallt ska listor till de olika valen fastställas. Men vilken valrörelse kommer vi ha? Att knacka dörr och torgmöten känns idag främmande? Men en valrörelse på nätet, hur blir den? Skrollande […]

Delade valdagar, inget att trumpna om

Läste idag i DN om USA och att det var val varje år till de olika beslutsplatserna både centralt och regionalt. I artikeln uttalade sig en demokrat om att det gjorde att man hela tiden hade konflikter. Landet fick aldrig vila, Tänkte på det och den diskussion som […]

Mina asociala medier

Jag bestämmer vem som kommer till tals på mina plattformar. jag har skapat dem för att kunna ge min bild och ha ett samtal med läsarna. Men fortfarande så är det jag som äger och ansvarar för innehållet. På min gamla blogg hade jag ett utgivningsbevis och som […]

Nytt år, men gamla tankar

När landet bestod av gråsossar och allt var högerns fel. Det var en tid som var lättare att leva i? Världen och vardagen var mindre komplex och politiken kunde styra på ett helt annat sätt än idag. Idag så är politiken hämnad av den internationella världen. Svåra majoriteter, […]

Inte förstatligande utan annan ideologi är lösningen

Vem vinner på ett förstatligande? Och är inte det mesta under statlig kontroll redan idag? Åter när man ser brister så kommer frågan om att byta ansvar. Från kommuner och regioner till staten. Som boende i en mindre kommun i Småland så har förstatligande av myndigheter inte varit […]

Vaccinmotståndarna lever tack vare oss som vaccinerar oss

Det är tack vara oss som vaccinmotståndarna kan få luft att framföra sina åsikter. Hade inte vi vaccinerat oss så hade det inte funnits en flockimmunitet mot många sjukdomar. Så jag kommer självklart att göra mitt för att dessa individer ska få fortsätta skrika ut sina åsikter genom […]

Dimridåer i Coronans sken

Noterar att man på den borgerliga sidan inte har koll på hur landet styrs eller så är man bara dum?… Det handlar om ansvaret för sjukvården och omsorgen av våra äldre. Enligt lag som stiftas av riksdagen är det regioner och kommuner som har ansvaret. Regeringen kan be […]

Make demokratin great again…

Ett gammalt talessätt är att man måste erövra demokratin varje dag och det har sällan varit mer träffande och vi måste åter börja med att prata om vikten med demokratin. För mig är det det enda styrelseskicket som är okej. Hittills har inga alternativ kunnats presenteras som står […]