KATASTROF…

Ordet katastrof hör vi då och då. Vi ska lära och vi ska förhindra framtida katastrofer. Men kan vi det? Ligger inte det i sakens natur att det blir just katastrof för att vi inte kan förbereda oss. Visst kan vi lindra men hindra? Visst kan vi genom […]

Jag har blivit idiotförklarad av verklighetens folk…

Vi politiker uppmanas att vara aktiva på sociala medier. Men den uppmaningen har haft effekt att skrämma mer än att få till den där dialogen mellan folket och de förtroendevalda. Trollen som grasserar runt är skrämmande. Antingen de är robotar eller verkligt folk. Devisen ”det som skrivs på […]

Kulturella satsningar i Vimmerby under den kommande mandatperioden

Det var ingen glädje som jag som ordförande för dåvarande Kultur- och fritidsnämnden fick göra neddragningar inom kulturen- och fritidssektorn inom kommunen. Men det fanns inga ekonomiska förutsättningar att inte skära även i dessa verksamheter. Nu ser ekonomin något ljusare ut så jag vill gärna att vi under […]

Socialdemokraterna kommer vinna valet…

Tja så är det nog. Som det nu ser ut så är den politiska kartan upp och ner. Det innebär att tidigare så har alltid socialdemokraterna toppat opinionen i april-maj. Nu är siffrorna så möjligheten att vi nu växer fram till den 9 september är inte helt osannolik. […]