Lockar gnället till inflyttning?

Trevligt att besöka Kalmar län, men att bo, leva och verka? Det är en av de slutsatser som finns i den OECD-rapport som har beställts av regionförbundet i Kalmar län. Det finns komplicerat svar och så finns det ett enklare. Vi försöker sälja länet med att det är eländigt och därför behöver vi investeringar och inflyttning för att klara de åtaganden som vi är satta att drifta. Men ska vi kunna få en positivare utveckling så måste vi visa på styrkorna och få omvärlden att vilja vara med i ett vinnande län.

Vilja vara med och satsa på en framtida lösning utifrån de goda förutsättningarna. Ni kommer aldrig att höra de stora företagen gå till sina aktieägare och begära mer resurser för att de är dåliga. Grunden är att vi är bäst och för att fortsätta vara bäst behöver vi ert stöd. Ett liknande tankesätt måste in i det offentliga och särskilt oss i Kalmar län.

Nu vid årsskiftet kommer Landstinget i Kalmar län gå samman med Regionförbundet. Inom landstinget har vi varit bra på att peka på våra framgångsfaktorer och det har belönats. Nu när vi får med den regionala utvecklingen är det viktigt att vi får in samma synsätt. Det finns många styrkor i länet, där jag kan nämna industrin och besöksnäringen. Det sker en snabb utveckling och vi har en relativt låg arbetslöshet. Vi har i länet klarat utmaningen efter det stora flyktingmottagandet hösten 2015 på ett bra sätt. Så det gäller att ha ett synsätt som bygger på det möjliga och inte gå in som ett nytt gnällbälte.