17 000 eller fler

Vi socialdemokrater gick till val på att befolkningen i Vimmerby behöver öka för att klara välfärden och företagens rekryteringsbehov. En grundsten för att klara detta är att det finns bostäder. Och där är problemet med den nu sittande borgerliga majoriteten med tre kommunalråd som inte törs ta beslut som gynnar bostadsbyggandet och dessutom hindrar lokala byggföretag att komma till byggnation.

Vi kommer under årsmötet idag fortsätta resonera hur vi kan tillskapa fler bostäder och vad kommunen och dess bolag kan göra och vilka hinder som finns för att privata entreprenörer ska kunna bygga. Det har funnits ett antal förslag från våra lokala entreprenörer som tyvärr stoppats av den nu sittande borgerliga majoriteten. Det är bara att beklaga och frågan är om erbjudandet från de privata kommer komma åter?

Vi socialdemokrater tror på Vimmerbys attraktionskraft, men då behövs det fram mer mark för bostadsbyggande. vi behöver se ett varierande boende med hyresrätter, bostadsrätter, seniorboende och egna hem med mer. Kommunen måste alltid ligga steget före med klara detaljplaner för boende och företagande. För det ska alltid finnas färdiga fastigheter för de olika önskemålen som kommer. För vi vet att näringslivet väntar inte utan drar vidare tills de finner vad de söker och det går snabbt.