Några grundläggande faktorer för Vimmerby kommuns utveckling

Några viktiga ekonomiska påpekande som är avgörande för den kommunala verksamhetens utveckling

Vi har en av landets högsta kommunalskatter. Den senaste höjningen gjordes enkom för att kunna nyttja det utrymmet för att amortera ner de kommunala lånen så att de frigjordes utrymme för att kunna göra nya investeringar. Vi vet att både äldreboende och förskolor behöver byggas för att klara behoven vi ser framför oss. Så att inte fortsätta med amorteringar är förödande.

Kommunalskatten är inte progressiv, utan slår mot alla och det innebär att de svaga grupperna slår den extra hårt gentemot. Genom att M och KD budgeten gick igenom med stöd av SD och det sjätte jobbskatteavdraget togs så försvann 20 miljarder som kunde använts till välfärden i kommunen och regioner. Fördelen med att staten tar ut skatt är att den justeras så det inte drabbar de sämst ställda. Därav värnskatt på höga inkomster.  Nu har vi fått 6 jobbskatteavdrag som gynnat dem med högst inkomster. Detta innebär samtidigt att man tagit bort pengar från välfärden. Det innebär att kommuner och regioner måste höja skatten för att klara de behov som finns. 

Det demografiska pusslet visar på att andelen över 80 år ökar stadigt. Det är positivt och visar på framgångar gällande sjukvård, medicinering och omsorg. Men detta innebär också en ökning av kostnaderna. Det är under samma tid fler yngre. De stora problemet är gruppen däremellan som ska vara i arbete. Den är alldeles för liten och det innebär två saker. Dels att skatteintäkterna inte motsvarar kostnaderna som finns. Och det andra är att det finns för få händer för sjukvården, omsorgen eller skolan. 

Så den stora utmaningen för offentliga sektorn är att göra mer med mindre antal individer. Oavsett om det finns pengar i plånboken så finns inte individerna att anställa. Därav är digitaliseringen viktig som ett verktyg för att klara utmaningen. Kostnaderna för IT och digitalisering kommer inte att minska, utan öka. Men tanken är att vi med nya metoder ska kunna ta bort gamla. Kan vi klara mer av vården hemma med egenvård och digitalt stöd så minskar behovet av platser på äldreboenden och sjukhus. Men politiskt är detta svårt då det blir ramaskri om man minskar antalet platser, eller inte bygger ut i den takten som förväntas av befolkningen. Vi har här en gigantisk pedagogisk uppgift. För om man för ett antal år sedan var tvungen att resa långt till sjukhus för dialys så gör man det i hemmet idag. Det som gjordes på våra universitetssjukhus för x antal år sedan görs idag på hälsocentralen  eller till och med i hemmet. 

Så när ett av Vimmerbys kommunalråd går ut i media och säger att man inte längre kommer behöva jobba med effektiviseringar är det skrämmande och visar på en okunskap om hur man leder och driver en kommun. Effektiviseringar handlar om att nyttja varje skattekrona så klokt som möjligt. Majoriteten genom Centern pekar på att IT-kostnaderna drar iväg och som jag skrivit innan så kommer det se ut så, men det som då är viktigt är att hämta in besparingarna ute i verksamheterna där digitaliseringen slår igenom. Men där finns inga ideér som jag kan se från de styrande. Den relativt nya förbundsdirektören för ITSAM för ett sådant resonemang men få verkar lyssna på detta. 

Så de utmaningar som vi står inför i Vimmerby är; Skatten kan inte höjas mer. Vi har idag för mycket lån i förhållande till de investeringar som vi ser kommer och som är nödvändiga. 

Det finns inte personal att anställa om vi ska fortsätta jobba som igår. De som idag står utanför arbetsmarknaden måste få rätt utbildning så de klarar av kraven som arbetsmarknaden ställer för att att anställa. Vi måste lära/jobba nytt och lära av det gamla så vi inte har dubbla kostnader. 

Detta är inget som man går till val på, men klarar vi inte detta så finns det inget utrymme till löften att gå till val på. Det är den gråa vardagen i primärkommunen som det handlar om. Tidsutrymmet att ta nödvändiga och svåra beslut är det första året på en mandatperiod. Men den sittande majoriteten i Vimmerby jobbar med cykelställ och det finns inga tecken på intresse för de stora frågorna. Tvärtom så är det både verksamhetsmässigt och ekonomiskt dumdristiga beslut som diskuteras.