Kultur är demokratins diagnossättare och medicin i ett.

Nästa vecka är det åter dags för Folk och Kultur. Ett arrangemang för att lyfta kulturen och då främst den regionala då grundarna är de regionala teatrarna, musiken och museerna. I ett samhälle som i vissa delar håller på att spricka är kulturen en viktig del. Vi kan […]

När moderaterna började älska skatter och välfärd…

Ur led är tiden. Hur ska väljarna begripa sig på politiken när plötsligt moderater gör upp med kommunister (som de alltid kallat vänstern) som de avskytt i alla år och Vänstern tar stöd av Sverigedemokrater. Moderaterna tycker det räcker med tre miljarder till välfärden medan vänstern självklart vill […]

Vad vilja Sverigedemokraterna?..

Idag så har folkhögskolestyrelsen för de regionägda folkhögskolorna i Kalmar län tagit verksamhetsplan för verksamhetsåret. Vid en snabb genomläsning kan vi konstatera att folkhögskolorna verkligen gör skillnad för den regionala utvecklingen. Ska jag lyfta några områden där folkhögskolan verkligen gör skillnad så kan man inte gå förbi kultur […]