Vi lokala och regionala beslutsfattare måste följa myndigheter för annars blir det kaos!

Opinionsbildare får tycka vad de vill. Forskare får vara oense och bryta ideer. Men beslutsfattare, som bland annat jag själv, måste bara lyssna på ansvariga myndigheterna och beprövad vetenskaps rekommendationer och utifrån det fatta vederbörliga beslut under en krissituation. 

Jag känner en oro att politiken allt för ofta lyssnar på en högljud opinion (som sällan företräder majoriteten av folket) istället för myndigheter och professioner. Det leder till beslut som ibland snarare kan förvärra situationer än lösa dem. När det är en kris i samhället likt den vi nu har kring Corona så är kortsiktiga politiska vinster det farligaste man kan ha. Det handlar om långsiktighet och om att vara försiktig med drastiska åtgärder som kan verka populära bland folket men som saknar bevis på att det fungerar. Stängda skolor och stängda länder är några av de åtgärder som folk skriker om, men som har tveksamma resultat. 

Corona-viruset ska tas på allvar, men vi har som beslutsfattare också ett uppdrag att se till att medborgarna får känna trygghet, att det som görs är på allvar, att man gör det som är bäst för stunden och att de beslut som tas bygger på den kända kunskap som experter och myndigheter tar fram. Att springa på ytterligheter på sociala medier kommer bara leda till panik, som många gånger kan få värre konsekvenser än själva sjukdomen. 

Det som gör det svårt är att vi inte tidigare har haft besök av Corona. Det är en ny bekantskap som vi inte vill ska stanna. Men vilka som den träffar och vilka som för den vidare är vi inte hundra på än. Hur vi motar Corona i grind vet vi än inte. Det gör att en massa tankar kommer. En del kloka och bra andra mindre. Att som beslutsfattare bara ta nått förslag i mängden och besluta enligt det är inte klokt. Skulle dessutom alla kommuner och regioner bestämma sig för att följa olika så kallade experter vore det förödande för landet och dess befolkning. Därför finns en linjeorganisation från myndigheter och neråt som vi måste förhålla oss till för annars kommer kaoset. 

Forskare och opinionsbildare kan vara mer fria i sina tankar och det är bra. Men samtidigt så har de ett ansvar för att inte locka fram kaos och panik. Ett kritiskt förhållningssätt behöver inte leda till överord eller ropa på vargen som inte kommer. Att ha ett kritiskt förhållningssätt borde fler ha som så snabbt tar till sig det som står på nätet, utan koll på vem avsändaren är och syftet med detta. Vi har sett det i Corona-virusets framfart. 

Så försök lev ert liv som vanligt. Var dock lite klok med hygienen. Tvätta händer, stanna hemma och du är snuvig och krama inte alla människor på denna planet, även om en kram kan värma. 

Och jag kommer som beslutsfattare på lokal och regional nivå lyssna på det som myndigheterna säger och rekommenderar. Jag kommer inte fatta några beslut på löpsedlar eller tillfälliga opinioner på sociala medier. Den dagen då jag i en kris med pandemi gör detta bör jag avgå. Det handlar inte om att bli populär och samla kryss. Det handlar om att få bukt med spridning och se till att de som är svårt sjuka i riskgrupper får den vård och hjälp som de behöver. 

Lästips: Karin Pettersson, Aftonbladet kultur, Johan von Schreeb på SvD