Patientperspektiv- patientens perspektiv

Det är viktigt att vården ser skillnad på patientperspektiv och patientens perspektiv. Det är där som patientnämnden gör skillnad. För vi får ta del av patienternas perspektiv på vården.

Många gånger så tror vi veta hur andra upplever de tjänster som vi utför. Men vi frågar sällan efter på allvarligt menat sätt. Hur många enkäter får vi efter vård, bilservice och hotellövernattning. Men vad sker med svaren som vi ger? Lyssnar de på oss eller är det bara en övning som en management-agent tutat i…

Patientnämnden får alla år in mängder av berättelser från patienter om deras upplevelser av vården. Ett viktigt underlag i att förbättra vården. Det handlar inte om att vården gör fel och patienten har rätt. Det är mer hur kommunikationen sker och om vården lyssnar på patienternas upplevelse. Hur kan vården bli bättre på att möta patienten med deras ingång.

Visst har patienterna förändras. Det finns en klar del i ärendena som patientnämnden får in som handlar om ett kundkontrakt. Patienten har en färdig behandlingslista, likt en shoppinglista och klart önskemål om målet med behandlingen. Vilka åtgärder, vilka mediciner och längden på sjukskrivning är allt planerat och klart från patienten när den kommer. Det vill säga att det finns en mer tydlig köp och säljperspektiv nu än tidigare. Vården måste finna vägar att möta detta nya beteenden från patienter. Nu vill jag markera att det inte är en majoritet av vårdens besökare som agerar på detta sätt men ändå är det en ökning som både kan ses i ärenden och signalen från medarbetarna

Men åter till patientperspektiv och patientens perspektiv. Vi måste alltid fråga efter patientens perspektiv för att få en förståelse hur vi ska agera och kommunicera. Gör vi det så kommer de ge vården en enklare resa och vi får nöjda patienter.