Make demokratin great again…

Ett gammalt talessätt är att man måste erövra demokratin varje dag och det har sällan varit mer träffande och vi måste åter börja med att prata om vikten med demokratin. För mig...