Vaccinmotståndarna lever tack vare oss som vaccinerar oss

Det är tack vara oss som vaccinmotståndarna kan få luft att framföra sina åsikter. Hade inte vi vaccinerat oss så hade det inte funnits en flockimmunitet mot många sjukdomar. Så jag kommer självklart att göra mitt för att dessa individer ska få fortsätta skrika ut sina åsikter genom att självklart vaccinera mig mot Covid-19 så fort turen är kommen. En bättre julklapp till människan finns i dagsläget inte. 

Samhället och det gemensamma gör inbrytningar i den enskildes friheter ofta. Det handlar om när den enskildes frihet går ut över den andres frihet. Ett enkelt exempel är att det inte är fri fart på vägarna. Att man inte kör 200 km i timmen i ett bostadsområde handlar om att skydda individen då vi vet att risken för olycka är stor med dödlig utgång. Men risken att skada andra är än större. Därför finns det regler om vilken hastighet du får ha för att rädda ditt liv men framrör allt andras. Vaccinering kan på det sättet jämföras. Du skyddar dig själv för en sjukdom som många gånger kan ha en dödlig utgång, em framförallt så skyddar du dina medmänniskor. Speciellt de som av medicinska syften inte kan vaccinera sig. 

De som av ideologiska själ väljer att inte vaccinera sig lever med andra ord, lite rått sagt, tack vare oss som väljer att vaccinera oss. Det är vi som ger dem möjlighet att saluföra allehanda märkliga konspirationsteorier om hemliga maktsällskap som genom vaccinet vill styra eller ta död på oss. Sanningen är att vaccinet inte minskar befolkningen utan tvärtom ökar den då vi lyckats genom vaccinet utrota eller minimera många dödliga sjukdomar. Vaccinet är en otroligt viktig verktyg för tredje världen då en spruta räddar liv i länder med en undermålig sjukdom på grund av fattigdom, svält och krig. En spruta bokstavligen räddar barnen i dessa länder. Jag vill inte se bilderna från dessa länder om vaccinmotståndarna får sin vilja igenom. 

Självklart så har jag respekt för de som känner en oro för de biverkningar som kan komma med en spruta. Biverkningar finns det alltid en risk för. Inget är 100 procent när vi har med levande individer att göra. Alla är vi olika och reagerar på det sättet också. Men risken för en biverkning ska ställas mot det som vi klarar oss emot och den tjänst vi gör våra medmänniskor. 

Jag väntar ivrigt på den dagen då jag kan ställa mig i kön för att få mitt vaccin.Jag tvekar inte det minsta. Det bygger på tillit till samhället och mina medmänniskor. Det handlar om respekt för de som av medicinska skäl inte kan ta sprutan. De som riskerar att dö om de får Covid-19. Jag kanske överlever, men de som smittas runt mig kanske inte gör det. Vill du känna det ansvaret? Jag  vill det inte så därför är det självklart med att ta vaccinet när det kommer. 

Så årets julklapp är inte stormköket utan framtagandet av ett vaccin mot Covid-19. God Jul på er