Innan graven öppnar sig

Nu är det klart. Jag kommer lämna politiken. En liten tå kvar men resten borta från talarstolen och det dagliga käbblandet med majoritet eller opposition beroende på vilken stol jag sitter. Från att 2006 jobbat heltid som fritidspolitiker tar jag klivet vidare med mitt samhällsengagemang. Jag går till […]