En dag då snön faller

November, snön faller utanför. I Egypten pågår de internationella samtalen om klimatet. Men allt bottnar i jakten på energi och då är som alltid klimatet underordnat ekonomin och då självklart vår i den rika västvärlden. Jag erkänner att jag också är en del av problemet. Jag trivs i […]